αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΗ ΕΡΤ αναζητά άτομα σε διάφορες ειδικότητες- Που μπορείς να κάνεις αίτηση

Η ΕΡΤ αναζητά άτομα σε διάφορες ειδικότητες- Που μπορείς να κάνεις αίτηση

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη 4 συμβάσεων μίσθωσης έργου στην ΕΡΤ, που θα αφορούν στη λειτουργία του ΕΡΤ News, της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης της, ως ακολούθως:

  • Για το έργο της σύνταξης ειδήσεων και τίτλων του ertnews.gr η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου, σε 2 Δημοσιογράφους – Συντάκτες ύλης.
  • Για το έργο της οπτικοποίησης των θεμάτων των δελτίων ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών του ertnews.gr η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργο, σε 2 Δημοσιογράφους – παραγωγούς.

Οι ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου θα έχουν διάρκεια από την υπογραφή τους, έως 31 Δεκεμβρίου 2022, με δικαίωμα παράτασης.

Το έργο θα παραδίδεται στην Αττική, στα γραφεία της ΕΡΤ Α.Ε. στην Αθήνα ή την Αγία Παρασκευή.

Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για την προαναφερθείσες συμβάσεις μίσθωσης έργου, για το 2022, κατά ανώτατο ποσό, ανέρχεται σε 58.800,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών και Φ.Π.Α.

Να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προβούν σε έναρξη επιτηδεύματος, σχετικού με το αντικείμενο της Πρόσκλησης και συνεπώς να διαθέτουν δελτίο/τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Τα ειδικά προσόντα

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, πρέπει να διαθέτουν, σωρευτικά, τα ακόλουθα προσόντα:

Δημοσιογράφος – Συντάκτης ύλης

  1. Οποιοσδήποτε τίτλος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
  2. Εμπειρία τουλάχιστον πέντε χρόνια σε συναφές με το αιτούμενο αντικείμενο
  3. Γνώση των ψηφιακών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από τα ηλεκτρονικά μέσα

Δημοσιογράφος – Παραγωγός

  1. Οποιοσδήποτε τίτλος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
  2. Εμπειρία τουλάχιστον τρία έτη σε συναφές με το αιτούμενο αντικείμενο

Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν διαθέτει την ελάχιστη εμπειρία όπως περιγράφεται ανωτέρω, η Εταιρία θα εξετάσει και αιτήσεις υποψήφιων με λιγότερη εμπειρία από την αναφερόμενη για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022.

Αιτήσεις εδώ.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

11 − nine =