αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΗ αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων και πως αυτό μπορεί να φέρει επενδύσεις

Η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων και πως αυτό μπορεί να φέρει επενδύσεις

Κομβική για την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν τη χώρα στην έξοδο από την κρίση και σε βιώσιμη ανάπτυξη, είναι η άμεση αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Πέρα από την απελευθέρωση πόρων από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα για νέες υγιείς χρηματοδοτήσεις, η μείωση των “κόκκινων” δανείων αποτελεί το “κλειδί” για την εξυγίανση των εταιρικών και τραπεζικών ισολογισμών και θα καταστήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις πιο ελκυστικές για τους επενδυτές. Σημειώνεται ότι ο χρηματοπιστωτικός κλάδος είναι αυτός που έχει απορροφήσει από το 2003 μέχρι το 2015 το 36% των ξένων άμεσων επενδύσεων στη χώρα, ακολουθούμενος από τους κλάδους των τηλεπικοινωνιών και των ακινήτων, με ποσοστό απορρόφησης από 15% έκαστος.

Οι εισροές ξένων άμεσων επενδύσεων (ΞΑΕ) στην Ελλάδα υπολείπονται σημαντικά ως ποσοστό του ΑΕΠ συγκριτικά με άλλες ανταγωνίστριες χώρες, την ΕΕ – 28 και τη ζώνη του ευρώ, ενώ είναι διαχρονικά πολύ χαμηλές. Την περίοδο από την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ έως την έναρξη της παγκόσμιας κρίσης το 2008, οι εισροές ΞΑΕ ανήλθαν σε περίπου 15 δισ. ευρώ σωρευτικά, ή 0,9% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο ετησίως. Κατόπιν, σχεδόν υποτριπλασιάστηκαν σε περίπου 4,5 δισ. ευρώ σωρευτικά την περίοδο της κρίσης, ή 0,5% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο ετησίως, ενώ έκτοτε βελτιώθηκαν μόνο ελαφρά.

Όπως καταγράφεται στην Ετήσια Έκθεση της ΤτΕ για το 2016, την τελευταία τετραετία (2013-2016) τόσο οι μετοχικές ξένες άμεσες επενδύσεις (ΞΑΕ), όσο και αυτές με τη μορφή εξαγορών και συγχωνεύσεων παρέμειναν υποτονικές, εξέλιξη που μερικώς συνδέεται με την αυξημένη πολιτικοοικονομική αβεβαιότητα και τις καθυστερήσεις στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Το ποσοστό απόδοσης των ΞΑΕ στην Ελλάδα παραμένει αρνητικό, μολονότι η καταγραφή μικρότερων ζημιών στους ισολογισμούς των εταιριών που είναι αποδέκτες ΞΑΕ αποτελεί θετική εξέλιξη.

Σημειώνεται ότι οι εισροές ΞΑΕ την περίοδο πριν από την κρίση (2001-2008) αφορούσαν στην πλειονότητά τους εξαγορές ελληνικών επιχειρήσεων, εκ των οποίων αρκετές ήταν πρώην δημόσιες επιχειρήσεις. Ένα μικρό ποσοστό αφορούσε πιο παραγωγικές επενδύσεις, όπως τη δημιουργία νέων ή την επέκταση υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Κατά την περίοδο 2009-2012, στη διάρκεια της κρίσης, καταγράφηκε έντονη αύξηση των εισροών ΞΑΕ για ίδρυση εταιρίας ή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και επιβράδυνση των επενδύσεων για εξαγορές και συγχωνεύσεις.

Η Ελλάδα υστερεί σε πρωτογενείς (greenfield) ΞΑΕ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών, οι ΞΑΕ για ίδρυση νέου υποκαταστήματος ήταν μόλις 194 εκατ. ευρώ την περίοδο 2001-2008 (1% των συνολικών εισροών ΞΑΕ) και 178 εκατ. ευρώ την περίοδο 2009-2012 (4%), ενώ παρατηρήθηκε αποεπένδυση ύψους 585 εκατ. ευρώ (-8%) την περίοδο 2013-2015.

Προκειμένου να υπάρξει αντιστροφή της τάσης αυτής και να ενισχυθεί η πολύτιμη για την έξοδο από την κρίση εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων, τραπεζικοί και επιχειρηματικοί παράγοντες έχουν επανειλημμένως τονίσει την ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής για τη δημιουργία ενός σταθερού και φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, το οποίο θα παρέχει τα κατάλληλα επενδυτικά κίνητρα και θα μειώνει τον επενδυτικό κίνδυνο.

Προς αυτή την κατεύθυνση, κομβικής σημασίας είναι η άμεση αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω της οποίας θα εξυγιανθούν τόσο οι τράπεζες, όσο και οι επιχειρήσεις.

Πρόκειται για ένα βασικό προαπαιτούμενο για την προσέλκυση ξένων επενδυτών, το οποίο τονίζεται και στην Ετήσια Έκθεση του διοικητή της ΤτΕ, Γ. Στουρνάρα.

Πηγή: Capital.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

five × one =