αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΗ ΑΑΔΕ παίρνει στα «χέρια» της στοιχεία που αφορούν περιουσίες Ελλήνων στο εξωτερικό

Η ΑΑΔΕ παίρνει στα «χέρια» της στοιχεία που αφορούν περιουσίες Ελλήνων στο εξωτερικό

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να παραληφθούν από την ΑΑΔΕ νέα στοιχεία, στο πλαίσιο της συμφωνίας για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών από τις συνεργαζόμενες χώρες για Έλληνες πολίτες που διαθέτουν περιουσία στο εξωτερικό. Η συμφωνία αυτή προβλέπει ότι τόσο η Ελλάδα όσο και οι 100 περίπου συνεργαζόμενες χώρες θα λαμβάνουν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της επικράτειας, σε ετήσια βάση, χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με όλους τους δηλωτέους λογαριασμούς αλλοδαπών συμφερόντων. Τις πληροφορίες αυτές θα ανταλλάσσουν αυτόματα με τις υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες. Όπως η χώρα μας θα αποστέλλει τις πληροφορίες, με τον ίδιο τρόπο θα γίνεται αποδέκτης πληροφοριών για τους τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογικών κατοίκων Ελλάδος. 

Σύμφωνα με σχετική έκθεση του 2019, η διαδικασία της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών οδήγησε στη μείωση των καταθέσεων σε offshore λογαριασμούς διεθνών χρηματοπιστωτικών κέντρων κατά 24% μεταξύ του 2008 και του 2019. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε περιουσιακά στοιχεία αξίας 410 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εκτός αυτού, οι εθελοντικές πρωτοβουλίες των κρατών για κοινοποίηση τραπεζικών στοιχείων, οι έρευνες των φορολογικών αρχών σε λογαριασμούς offshore και πολλά ακόμα μέτρα οδήγησαν στον εντοπισμό πρόσθετων φορολογικών εσόδων ύψους περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 2018, δηλαδή τη δεύτερη χρονιά που εφαρμόστηκε το πρόγραμμα, οι φορολογικές αρχές διοχέτευσαν πληροφορίες σχετικά με 47 εκατομμύρια λογαριασμούς offshore, αποκαλύπτοντας περιουσιακά στοιχεία αξίας 5 τρισεκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό. Το 2017, όταν εγκαινιάστηκε το πρόγραμμα και στο οποίο συμμετείχαν, δόθηκαν στοιχεία σχετικά με 11 εκατομμύρια λογαριασμούς offshore, οι οποίοι περιείχαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,1 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται αφορούν:

– Τόκους

– Μερίσματα

– Έσοδα από ορισμένα ασφαλιστικά προϊόντα

– Έσοδα από πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

– Ενοίκια

– Λοιπά έσοδα που προκύπτουν από παθητικά εισοδήματα

– Υπόλοιπα λογαριασμών αρχής και τέλους έτους
Στο μεταξύ, με βάση στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ θα φορολογεί εφεξής η εφορία τούς φορολογούμενους στην περίπτωση που οι τελευταίοι τα έχουν αποκρύψει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Σύμφωνα με στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου θα εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση. Σε περίπτωση που από στοιχεία που διαθέτει η φορολογική διοίκηση προκύπτει ότι έχουν αποκτηθεί από φορολογούμενο (φυσικό πρόσωπο) εισοδήματα, ημεδαπής ή αλλοδαπής, αδιακρίτως κατηγορίας και πηγής προέλευσης (ήτοι ενδεικτικά: εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα, εισοδήματα από ακίνητα, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα κ.λπ.), που δεν έχουν περιληφθεί σε δήλωσή του, τότε θα εκδίδεται και θα κοινοποιείται πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, με την οποία προσδιορίζεται ο τυχόν οφειλόμενος επιπλέον φόρος και κατά περίπτωση, τα τυχόν ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.

Η διασταύρωση και η χρήση των στοιχείων και πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση και η έκδοση νέας πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου μπορούν να γίνουν και αφού ήδη έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου κατόπιν της υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Οι πηγές πληροφοριών για τον προσδιορισμό του φόρου είναι μεταξύ άλλων:

– Πληροφορίες που αντλούνται στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών.

– Οι ετήσιες βεβαιώσεις εισοδημάτων που έχουν ληφθεί με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου (βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα).

– Οι αποδοχές που έχουν ληφθεί μέσω των μηνιαίων αναλυτικών εγγραφών της ηλεκτρονικής δήλωσης απόδοσης του φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

– Οι τραπεζικές καταθέσεις, κινήσεις λογαριασμών, εμβάσματα, αποσβέσεις δανείων, αγορές με πιστωτικές κάρτες, επενδύσεις σε ομόλογα, χαρτοφυλάκια κινητών αξιών κ.ά.  

– Οι δαπάνες για υγειονομική και ιατρική περίθαλψη σε ιδιωτικές κλινικές.

– Οι πληρωμές για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία.

– Τα έξοδα για τηλεφωνία, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό κ.ά.

– Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, θανάτου, ατυχημάτων.

Επί της ουσίας, η διαδικασία αυτή ανοίγει τον δρόμο για την αποστολή νέων εκκαθαριστικών σημειωμάτων με φόρους και πρόστιμα στους φορολογούμενους που έχουν εντοπιστεί μέσα από τις διασταυρώσεις να μην έχουν δηλώσει στην Εφορία τα πραγματικά τους εισοδήματα. Σημειώνεται ότι πριν από έξι μήνες, σε έναν μήνα περίπου, η ΑΑΔΕ είχε εντοπίσει περισσότερες από 100.000 περιπτώσεις φορολογούμενων που βρέθηκαν να μην έχουν δηλώσει αναδρομικά ποσά συντάξεων, συντάξεις από το εξωτερικό και εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις (Airbnb) και οι οποίοι κλήθηκαν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις και να δηλώσουν τα εισοδήματα που απέκρυψαν προκειμένου να γλιτώσουν πρόστιμα και τόκους. Σε πρώτη φάση η ΑΑΔΕ προχώρησε με τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της στον καταλογισμό των φόρων. Όσοι εκ των φυσικών προσώπων παρουσίασαν στοιχεία στην ΑΑΔΕ ή κατέθεσαν τροποποιητική δήλωση φορολογήθηκαν με βάση αυτά, ενώ σε όσους αρνήθηκαν να συνδιαλλαγούν με την εφορία τούς καταλογίστηκαν οι φόροι και τα πρόστιμα που αρχικώς είχαν κοινοποιηθεί.

Πηγή: Capital.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

14 + 14 =