αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΖημιές 4,3 εκατ. ευρώ για την Blueground το 2019. Αλλά έχει πάρει… 78 εκατ. δολάρια σε χρηματοδοτήσεις

Ζημιές 4,3 εκατ. ευρώ για την Blueground το 2019. Αλλά έχει πάρει… 78 εκατ. δολάρια σε χρηματοδοτήσεις

Καθαρές ζημίες ύψους 4,3 εκατ. ευρώ εμφάνισε τη χρήση του 2019 η εταιρεία μίσθωσης ακινήτων Blueground, μέγεθος που είναι αυξημένο κατά 47% σε σχέση με το 2018, σύμφωνα με τις δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η Βlueground ΙΚΕ ως θυγατρική του ομίλου Blueground, που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά μισθώσεων ακινήτων με ελάχιστη χρονική διάρκεια ενοικίασης ενός μήνα, διέθετε συσσωρευμένες ζημίες 8,9 εκατ. ευρώ, όπως σημειώνει το Capital.gr. Για την απόσβεσή τους απαιτήθηκε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 9 εκατ. ευρώ και μείωση συνολικής αξίας 8,9 εκατ. ευρώ. 

Για τη φετινή χρονιά, όπως σημειώνει η διοίκηση της εταιρείας στην οικονομική έκθεσή της, βασικό στόχο αποτελεί η σταθερή αύξηση των πωλήσεων και η βελτίωση των μεγεθών. Μένει να φανεί όμως, εάν ο στόχος αυτός επιτευχθεί, δεδομένου ότι η πανδημική κρίση έχει προκαλέσει ανατροπές στην αγορά βραχυπρόθεσμων μισθώσεων, με την εταιρεία να διακόπτει με το ξέσπασμα της πανδημίας τον περασμένο Μάρτιο, τη συνεργασία με το 1/4 του προσωπικού της -περισσότερα από 130 άτομα.

Τα επιμέρους μεγέθη

Το 2019 η εταιρεία εμφάνισε κύκλο εργασιών 8 εκατ. ευρώ (45%), αλλά και αυξημένο κόστος πωλήσεων που ανήλθε σε 5,8 εκατ. ευρώ και 3,7 εκατ. ευρώ το 2019 και 2018, αντίστοιχα. Σημαντική αύξηση, σε σχέση με το 2018, καταγράφουν και τα έξοδα διοίκησης των οποίων το ύψος (8,4 εκατ. ευρώ) υπερβαίνει ελαφρώς τον τζίρο. Το 2018 τα έξοδα διοίκησης είχαν διαμορφωθεί σε 3,7 εκατ. ευρώ για τζίρο 5,5 εκατ. ευρώ. Έτσι, σχηματίζονται ζημίες προ τόκων και φόρων 3,8 εκατ. ευρώ που είναι αυξημένες κατά 1 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τη χρήση του 2018.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε περίπου 185 χιλ. ευρώ έναντι -4,4 εκατ. ευρώ το 2018, με την μεταβολή να σχετίζεται με την ΑΜΚ που ακολουθήθηκε από μείωση κεφαλαίου 8,9 εκατ. ευρώ (για την απόσβεση ισόποσων συσσωρευμένων ζημίων). Η Blueground παρουσιάζει βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6,3 εκατ. ευρώ από τις οποίες 2,5 εκατ. ευρώ και 1,7 εκατ. ευρώ αποτελούν προκαταβολές και εγγυήσεις πελατών, αντίστοιχα.

Λαμβάνει ακόμη δάνεια -το σχετικό ποσό ήταν 1,6 εκατ. ευρώ το 2019-, από μισθωτές διαμερισμάτων της για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο δανεισμός αυτός καλύπτεται από την αξία των επίπλων που υφίστανται εντός των ακινήτων. Σε περίπτωση μη εξόφλησης του δανείου από την Blueground, η κυριότητα των επίπλων μεταβιβάζεται αυτομάτως στον δανειστή.

Η Blueground, που ιδρύθηκε το 2013, έχει αντλήσει, μέσω διαφορετικών γύρων, χρηματοδότηση συνολικού ύψους 78 εκατ. δολ., έχοντας τον περασμένο Οκτώβριο εξασφαλίσει 50 εκατ. δολ. από το Ευρωπαϊκό fund Prime Ventures και το αμερικανικό fund WestCap.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

20 − 3 =