αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΖημιές 1 εκατ. ευρώ για την ΕΛΑΣΤΡΟΝ το 2023

Ζημιές 1 εκατ. ευρώ για την ΕΛΑΣΤΡΟΝ το 2023

Οριακή άνοδο σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ το 2023 και ανήλθε σε €182,9 εκ. από €181,0 εκ. πέρυσι, παρά την σημαντική άνοδο του όγκου πωλήσεων κατά 24%, επηρεαζόμενος από την πτωτική πορεία των διεθνών τιμών πώλησης ως αποτέλεσμα της ισχνής οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ, της κρίσης της ιδιωτικής κατασκευαστικής δραστηριότητας στην αγορά της Κίνας, αστάθμητων διεθνών γεωπολιτικών παραγόντων, καθώς και των συνεχιζόμενων πληθωριστικών πιέσεων και υψηλών επιτοκίων δανεισμού.

Ωστόσο, ενάντια στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος Έλαστρον σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη του όγκου πωλήσεων με βασικούς πυλώνες ζήτησης την αυξημένη κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ελληνική αγορά αλλά και την μεγάλη αύξηση των εξαγωγών του. Η πτωτική πορεία ωστόσο των τιμών πώλησης κατά την διάρκεια της χρήσης σε συνδυασμό με την χρονική υστέρηση ανακύκλωσης αποθεμάτων και Ά υλών, η αύξηση του λειτουργικού κόστους συνέπεια των συνεχιζόμενων πληθωριστικών πιέσεων, καθώς και η αύξηση του κόστους δανεισμού εξαιτίας της ανόδου του επιτοκίου Euribor, οδήγησαν στην μείωση των περιθωρίων λειτουργικής κερδοφορίας καθώς και στην διαμόρφωση των αποτελεσμάτων πριν από φόρους του Ομίλου σε ζημιές.

Ειδικότερα, το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε € 16,1 εκ. ή 8,8 % επί των πωλήσεων, έναντι € 27,4 εκ. ή 15,2 % επί των πωλήσεων το 2022. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε € 0,5 εκ. έναντι € 16,6 εκ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 3,3 εκ. έναντι € 19,3 εκ. το 2022. Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 1,0 εκ. έναντι κερδών € 14,2 εκ. πέρυσι.

Σε κάθε περίπτωση η πορεία της δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων του ομίλου για το σύνολο του έτους κινήθηκε εντός των εκτιμήσεων της διοίκησης με τους βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων να συνοψίζονται στους ακόλουθους:

  • Αύξηση του επιπέδου δραστηριότητας κατά 24% εν μέσω ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος και μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών συνθηκών.
  • Οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 1% ή 1,9 εκ. € ως αποτέλεσμα της αύξησης του όγκου πωλήσεων και μίγματος πωλήσεων.
  • Μεγάλη διόρθωση των τιμών των Ά υλών με επακόλουθο την μείωση των τιμών πώλησης και των περιθωρίων λειτουργικής κερδοφορίας.
  • Σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων πληθωριστικών πιέσεων.
  • Αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους ως αποτέλεσμα της αύξησης του επιτοκίου αναφοράς Euribor.

Κατά την διάρκεια του 2023 ο Όμιλος συνέχισε το επενδυτικό του πλάνο με την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας νέων αποθηκευτικών και βιομηχανικών χώρων για την μετεγκατάσταση της μονάδας ξηράς δόμησης και την επέκταση της μονάδας παραγωγής σωλήνων με την εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και μείωση του κόστους παραγωγής.

Παράλληλα, ξεκίνησε η υλοποίηση της κατασκευής νέου Φ/Β σταθμού επί στέγης, ισχύος 1MWp, που θα λειτουργήσει με την μορφή του ενεργειακού συμψηφισμού και θα συμβάλλει στην περαιτέρω μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και ενεργειακού κόστους. Η ολοκλήρωση της κατασκευής αναμένεται εντός της 1ου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης με το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος Φ/Β του Ομίλου να ανέρχεται σε 5 MWp. Όσον αφορά την πορεία των λοιπών εταιρειών του Ομίλου, τα αποτελέσματα του ενεργειακού τομέα σημείωσαν κάμψη έναντι της χρήσης του 2022, ενώ η κοινοπραξία του Ομίλου Θερμοκήπια Θράκης συνέχισε την υλοποίησή επενδυτικού προγράμματος 14,7 εκ. € για την επέκταση των παραγωγικών της εγκαταστάσεων κατά 130 επιπλέον στρέμματα με το ποσοστό υλοποίησης να διαμορφώνεται σήμερα σε 50%.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

4 × five =