αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΕτοιμάζεται ο δεύτερος κύκλος του «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Θα δοθούν 117,5 εκατ. ευρώ

Ετοιμάζεται ο δεύτερος κύκλος του «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Θα δοθούν 117,5 εκατ. ευρώ

Με προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 117,5 εκατ. ευρώ προετοιμάζεται η προκήρυξη του δεύτερου κύκλου του προγράμματος «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Η συγκεκριμένη δράση, όπως ανακοινώθηκε το περασμένο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη από τον αναπληρωτή υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη και τη γενική γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Πατρίτσια Κυπριανίδου, τελεί σε καθεστώς προδημοσίευσης και η έναρξη υποβολής των αιτήσεων, θα ξεκινήσει εντός του φθινοπώρου.

Στόχος της δράσης, η οποία στον δεύτερο κύκλο εμπλουτίζεται με μία ακόμη παρέμβαση, αυτή της «Σφραγίδας Αριστείας» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις μπορούν να ανήκουν σε όλες τις κατηγορίες με βάση το μέγεθός τους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες). Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μείγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες:

– κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας).

– δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση / επικύρωση / προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων).

– υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες).

Ο δεύτερος κύκλος της δράσης περιλαμβάνει τέσσερις παρεμβάσεις αντί τριών που περιλάμβανε η πρώτη προκήρυξη. Συγκεκριμένα:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Στόχος της παρέμβασης “Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις” είναι η δημιουργία νέων θέσεων ερευνητικού και επιστημονικού/τεχνικού προσωπικού μέσω της υποστήριξης της έρευνας, προώθησης της καινοτομίας και ενίσχυσης της δικτύωσης των επιχειρήσεων.

Στόχος της παρέμβασης “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

Η παρέμβαση “Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων” αποσκοπεί στην προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

Τέλος, η παρέμβαση “Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις” η οποία ενσωματώθηκε στο συγκεκριμένο κύκλο, στοχεύει στην υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας μέσω της χρηματοδότησης προτάσεων σημαντικής αξίας που κατατέθηκαν από ελληνικές ΜμΕ επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος “Ορίζοντας 2020” (Horizon 2020) και έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας.

Διευκρινίζεται ότι η Σφραγίδα Αριστείας είναι η ετικέτα υψηλής ποιότητας που απονέμεται σε έργα που υποβλήθηκαν στο ανωτέρω πρόγραμμα, κρίθηκαν ότι αξίζουν χρηματοδότηση, αλλά δεν έλαβαν τη χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Ο προϋπολογισμός

Ο ανώτερος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου ανά παρέμβαση καθορίζεται ως εξής:

– Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις: 600.000 ευρώ

– Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: 1.000.000 ευρώ

– Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 2.000.000 ευρώ

– Σφραγίδα Αριστείας: Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης (και ο τυχόν επιμερισμός του ανά συνδικαιούχο /εταίρο αν αφορά ομάδα επιχειρήσεων) είναι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του προγράμματος “Ορίζοντας 2020”.

Σε όλες τις παρεμβάσεις, η επιδότηση ανά επιλέξιμη δραστηριότητα εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και από το χαρακτηρισμό των ενοτήτων εργασίας ως προς την κατηγορία δραστηριότητας. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπου συγκεκριμένες δαπάνες μπορεί να είναι 100% επιδοτούμενες. Γενικά πάντως το μέσο ύψος της επιδότησης, κυμαίνεται από 50% έως 70%.

Σημειώνεται ότι στον πρώτο κύκλο της δράσης (προκήρυξη 2017) υποβλήθηκαν 2.426 προτάσεις με αιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση 1,4 δισ. ευρώ. Εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση και εντάσσονται σταδιακά 682 ερευνητικά έργα με συνολικό προϋπολογισμό 434 εκατ. ευρώ και δημόσια δαπάνη 372 εκατ. ευρώ, στα οποία συμμετέχουν 878 επιχειρήσεις -στην πλειοψηφία τους μικρομεσαίες – και όλα τα Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ της χώρας. Η πλειονότητα των έργων έχει ήδη ενταχθεί και εκτελείται. Βάσει των εκτιμήσεων αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 4.000 θέσεις εργασίας ερευνητικού προσωπικού.

Πηγή: Euro2day.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

seventeen − 3 =