αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΣΠΑ: Μπόνους έως 2.000 ευρώ στους δικηγόρους

ΕΣΠΑ: Μπόνους έως 2.000 ευρώ στους δικηγόρους

Έως 2.000 ευρώ θα λάβουν μέσω ΕΣΠΑ, με τη μορφή της επιχορήγησης, οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 λόγω της μη φυσικής λειτουργίας των δικαστηρίων.

Στόχος της δράσης, στην οποία θα μπορούν να κάνουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι από τις 16 Ιουνίου, είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των δικηγορικών γραφείων, προκειμένου οι δικηγόροι να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στη διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 20 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας και δικαιούχοι είναι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020. Από την επιδότηση αποκλείονται τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα.

Bonus έως 2.000 ευρώ στους δικηγόρους

Ποιο είναι το ύψος της επιδότησης

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους ως εξής:

Επιχορήγηση 2.000 ευρώ για έσοδα έως 20.000 ευρώ που εμφάνισαν στη χρήση του 2019.
Επιχορήγηση 1.500 ευρώ, για έσοδα από 20.000-40.000 ευρώ που εμφάνισαν στη χρήση του 2019. 
Επιχορήγηση 1.000 ευρώ, για έσοδα 40.000-60.000 ευρώ που εμφάνισαν στη χρήση του 2019 και        
Επιχορήγηση 500 ευρώ για έσοδα από 60.000 ευρώ και άνω που εμφάνισαν στη χρήση του 2019. 

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ. 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι δικαιούχοι θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να έχουν συσταθεί έως και 31/12/2020
Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου, πριν την δημοσίευση της Πρόσκλησης.
Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014
Να υποβάλλουν μία αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

Επιδοτούμενες δαπάνες

Επιχορηγούνται αποκλειστικά οι ακόλουθες δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού: Η/Υ, laptops, routers, web κάμερες, μικρόφωνα, ακουστικά, ηχεία, συστήματα τηλεδιάσκεψης, scanners/πολυμηχανήματα και οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ και έως τα όρια επιχορήγησης.

Ενδεικτικά δεν είναι επιλέξιμες οι προμήθειες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, servers, πάσης φύσεως λογισμικά (πέραν των απαραίτητων λογισμικών για τη βασική λειτουργία των Η/Υ και laptops), συνδρομές σε βάσεις δεδομένων.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Ιουνίου 2021, η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, ενώ η ολοκλήρωση της επένδυσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το τέλος του 2021.

Πηγή: Capital.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

fourteen + eight =