αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕργαστείτε στον ΕΟΔΥ με αμοιβή έως 1.670 ευρώ το μήνα- Που να κάνετε αίτηση

Εργαστείτε στον ΕΟΔΥ με αμοιβή έως 1.670 ευρώ το μήνα- Που να κάνετε αίτηση

Ανοιχτές είναι οι αιτήσεις για την κάλυψη επτά θέσεων εργασίας, με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, στον Εθνικό Οργανισμ Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

-στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ) στη Βάρη Αττικής – 3 Βιολόγων ή Ιατρών (Βιοπαθολόγων) και 2 Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ή Βιοϊατρικών Επιστημών

-στο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) Κρήτης στο Ηράκλειο – 1 Βιολόγου και 1 Χημικού.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση έως 21 μήνες ή έως τη λήξη του έργου, με συνολική αμοιβή έως το ποσό των 35.070 ευρώ. Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω ανθρωπομήνες απασχόλησης συνεπώς και η αμοιβή είναι ενδεικτικά και η διάρκεια απασχόλησης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης και έως τη λήξη του έργου, ήτοι 31 Μαρτίου 2026. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00 μ.μ..

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) για 2 κωδικούς θέσης κατά μέγιστο, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή ή το διαδικτυακό τόπο www.gov.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ (Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123).

Δείτε εδώ όλη την προκήρυξη

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

16 + sixteen =