αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ«Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»: Άνοιξαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα που προσφέρει δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις

«Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»: Άνοιξαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα που προσφέρει δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις

Τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων για κεφάλαιο κίνησης και χρηματοδότηση επενδύσεων σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις προβλέπει το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», για το οποίο ξεκίνησε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Το συνολικό ύψος των δανείων αυτών, που θα χρηματοδοτηθούν κατά 50% από το ΕΤΕΑΝ μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και 50% από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ανέρχεται σε 384 εκατ. ευρώ. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα σε μία εκ των δέκα συνεργαζόμενων τραπεζών από τις αρχές Φεβρουαρίου 2018 και μέχρι τη λήξη του προγράμματος (Ιούνιος 2018), όπως διαβάζουμε στην Καθημερινή.

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, πλην του πρωτογενούς τομέα. Τα δάνεια που θα χορηγηθούν μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τις επιχειρήσεις, καθώς μόνο το μέρος της τραπεζικής συμμετοχής σε κάθε δάνειο (50%) είναι έντοκο, ενώ το 50% των κεφαλαίων που εισφέρεται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΤΕΑΝ είναι άτοκο. Συνεπώς το τελικό επιτόκιο δανεισμού για κάθε δάνειο διαμορφώνεται στο μισό του ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού για κάθε επιχείρηση.

Τα επενδυτικά δάνεια θα κυμαίνονται από 10.000 έως 800.000 ευρώ, με διάρκεια 5 έως 12 έτη και με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη. Τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης θα κυμαίνονται από 10.000 έως 300.000 ευρώ σε συνάρτηση με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες.  Κάθε επιχείρηση δύναται να ενταχθεί, υπό προϋποθέσεις, και στις δύο κατηγορίες δανείων.

• Χρηματοδότηση επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων: Δανειοδοτείται οποιαδήποτε επενδυτικού χαρακτήρα δαπάνη που προτίθεται να πραγματοποιήσει η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων δαπανών που έχουν εγκριθεί από τον επενδυτικό νόμο ή άλλο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης.

• Χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης: Δανειοδοτούνται δαπάνες αναπτυξιακού χαρακτήρα (π.χ. δαπάνες ίδρυσης, επέκτασης μιας επιχείρησης) και δαπάνες που σχετίζονται με το εμπορικό και συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης (αγορά πρώτων και βοηθητικών υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, γενικά έξοδα, εργασιακό κόστος κ.λπ.). Το σύνολο των κεφαλαίων θα πρέπει να έχει δεσμευθεί μέσω της υπογραφής των δανειακών συμβάσεων μέχρι και τις 30-6-2018, ενώ οι εκταμιεύσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 30-9-2018. Επιλέξιμες θα είναι όλες οι δαπάνες τα παραστατικά των οποίων έχουν εκδοθεί από την 1η Φεβρουαρίου 2017 και έπειτα.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

fourteen − 11 =