αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΕννέα στις 10 εταιρείες στην Ελλάδα έδωσαν αυξήσεις στους υπαλλήλους το 2023, σύμφωνα με έρευνα

Εννέα στις 10 εταιρείες στην Ελλάδα έδωσαν αυξήσεις στους υπαλλήλους το 2023, σύμφωνα με έρευνα

Η KPMG στην Ελλάδα, η οποία πάνω από 31 χρόνια παρέχει ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση, τάσεις και εκτιμήσεις αναφορικά με θέματα αποδοχών και παροχών στην ελληνική αγορά, πραγματοποίησε πρόσφατα εκδήλωση για την παρουσίαση αποτελεσμάτων της ετήσιας «Γενικής Έρευνας Αποδοχών και Παροχών για το 2023».

Στην καθιερωμένη έρευνα συμμετείχαν 100 πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της αγοράς (λιανεμπορίου, καταναλωτικών προϊόντων, υψηλής τεχνολογίας, ασφαλιστικού, φαρμακευτικού και τραπεζικού τομέα), παρέχοντας στοιχεία για πάνω από 160 μοναδιαίες θέσεις, από 50.000 κατόχους θέσεων εργασίας.

Οι Εκθέσεις αποτελεσμάτων της Έρευνας (κλαδικές – λιανεμπορίου, ταχυκινούμενων προϊόντων, υψηλής τεχνολογίας, τραπεζικού, ασφαλιστικού, καθώς και συνολικά για όλη την αγορά – «Γενική») παρέχουν ολοκληρωμένη, αναλυτική πληροφόρηση για το συνολικό πλαίσιο αποδοχών και παροχών για τις διάφορες θέσεις εργασίας της αγοράς (σταθερές και μεταβλητές αποδοχές, παροχές όπως συνταξιοδοτικό ή ασφαλιστικό πρόγραμμα, εταιρικό αυτοκίνητο, πιστωτική κάρτα, κάρτα σίτισης / διατακτικές κ.α.).

Ενδεικτικά κύρια ευρήματα της έρευνας:

• Το 92% των επιχειρήσεων έδωσαν αυξήσεις σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων το 2023, με το ποσοστό των αυξήσεων να κυμαίνεται στο 4% (διάμεσος).

• Το ποσό που δόθηκε ως bonus απόδοσης συνολικά το 2023 ανήλθε κατά μέσο όρο στο 11,6% των συνολικών ετήσιων βασικών αποδοχών.

• Αξίζει να σημειωθεί ότι 6 στις 10 επιχειρήσεις διαθέτουν ιδιωτικό πρόγραμμα συνταξιοδότησης για τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, με το 83%των επιχειρήσεων να παρέχει τα συγκεκριμένα ιδιωτικά προγράμματα στους εργαζόμενους, αμέσως μετά την πρόσληψη.

• Τέλος, το 93% και 88% των επιχειρήσεων προσφέρουν προγράμματα ασφάλισης υγείας και ζωής αντίστοιχα.

Κύρια ευρήματα για τις ESG προτεραιότητες των εταιρειών στο πλαίσιο αμοιβών & παροχών τους

Στην Ετήσια Έρευνα εξετάστηκαν επίσης αλλαγές που πραγματοποιούνται στα θέματα αποδοχών και παροχών στις εταιρείες, στο πλαίσιο των ESG προτεραιοτήτων. Ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί ότι πάνω από τις μισές εταιρείες που έχουν διαμορφώσει ESG στρατηγική, δεν έχουν προχωρήσει σε αλλαγές στην πολιτική αποδοχών & παροχών τους (για παράδειγμα αλλαγές στο πλαίσιο μεταβλητών αποδοχών των στελεχών τους, πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση ίσων αμοιβών, κα).

Με αφορμή την πρόσφατη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της «Γενικής Έρευνας Αποδοχών και Παροχών της KPMG για το 2023», η Γεωργία Καλεμίδου, Director, Advisory, KPMG στην Ελλάδα, δήλωσε σχετικά: «Το 2023 ήταν μια ακόμη χρονιά, όπου τα θέματα αποδοχών και παροχών προβλημάτισαν έντονα τις επιχειρήσεις. Οι αυξήσεις στις σταθερές αποδοχές δεν φάνηκε να αποτελούν τη λύση στο αυξανόμενο κόστος ζωής, παρατηρήσαμε δε τις εταιρείες να στρέφονται ακόμα πιο έντονα στις μεταβλητές αποδοχές καθώς και στις παροχές ως εργαλεία «διακράτησης» και ενίσχυσης της δέσμευσης των εργαζομένων. Μέσα από την έρευνα του 2024 σκοπεύουμε να εστιάσουμε στην «επόμενη ημέρα». Πιο συγκεκριμένα, στα θέματα αποδοχών και παροχών, στη διερεύνηση τρόπων μέσα από τους οποίους οι εταιρείες θα αντιμετωπίσουν την έλλειψη «ταλέντου», θα υποστηρίξουν τους εργαζόμενούς τους, ώστε να διαχειριστούν το υψηλό κόστος ζωής ενώ ταυτόχρονα θα προσπαθούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και απαιτήσεις των διαφορετικών γενεών εργαζομένων, σε ένα σύγχρονο πλαίσιο βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης. Αναμένουμε με ενδιαφέρον να διαπιστώσουμε κατά πόσο οι εταιρείες θα προβούν σε δομικές αλλαγές, όπως τον ανασχεδιασμό της στρατηγικής αμοιβών και παροχών, την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της δικαιοσύνης αμοιβών στα συστήματα αποδοχών και παροχών, την ενίσχυση της διαφάνειας στη διαχείριση των αμοιβών και σαφώς, την ενδυνάμωση της επικοινωνίας και της ολοκληρωμένης πληροφόρησης γύρω από τα θέματα ανταμοιβών».

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

two + thirteen =