αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΕνεργοποιήθηκε το ενδιάμεσο Ταμείο Επιχειρηματικότητας Ι και θα δώσει ρευστότητα 200 εκατ. ευρώ σε ΜμΕ

Ενεργοποιήθηκε το ενδιάμεσο Ταμείο Επιχειρηματικότητας Ι και θα δώσει ρευστότητα 200 εκατ. ευρώ σε ΜμΕ

Το «πράσινο φως» για την ενεργοποίηση του ενδιάμεσου Ταμείου Επιχειρηματικότητας Ι (ΤΕΠΙΧ Ι) έδωσε χθες η επενδυτική επιτροπή του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, τις επόμενες ημέρες θα προκηρυχθεί και επίσημα το πρόγραμμα που θα συνδιαχειριστούν το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και οι τράπεζες.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος το οποίο περιλαμβάνει δύο χρηματοδοτικά εργαλεία, θα διατεθούν 200 εκατ. ευρώ για δανειοδοτήσεις και εγγυήσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι τα 100 εκατ. ευρώ θα διατεθούν από το ΕΤΕΑΝ και τα υπόλοιπα 100 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες στο πλαίσιο της συνεπένδυσης η οποία αντιστοιχεί σε 1:1. Η υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ του ΕΤΕΑΝ και των τραπεζών, προσδιορίζεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Η ενεργοποίηση του ενδιάμεσου ΤΕΠΙΧ, που ουσιαστικά αποτελεί τη συνέχιση του προγράμματος που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2017, κρίθηκε επιβεβλημένη προκειμένου να καλυφθεί μέρος του χρηματοδοτικού κενού που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έως ότου προκηρυχθεί το ΤΕΠΙΧ ΙΙ που αναμένεται στο πρώτο εξάμηνο του 2018. Υπογραμμίζεται ότι τα 100 εκατ. ευρώ που θα διαθέσει το ΕΤΕΑΝ, είναι μέρος των 200 εκατ. ευρώ που έχουν εισρεύσει έως αυτή τη στιγμή στο ταμείο από επιστροφές δανείων.

Στο πλαίσιο του ενδιάμεσου ΤΕΠΙΧ Ι, θα ενεργοποιηθούν τα εξής χρηματοδοτικά εργαλεία: η «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» και το «Ταμείο Εγγυδοσίας». Επισημαίνεται ότι τα δάνεια με συμμετοχή του ΕΤΕΑΝ δίνονται με ιδιαίτερα ευνοϊκό επιτόκιο, το οποίο κατά μέσο όρο είναι χαμηλότερο από 4,5%, καθώς το μέρος του δανείου που συμβάλλει το Ταμείο (50%) είναι άτοκο.

Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Η δράση έχει στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους. Τα δάνεια αυτά, που ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες (κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού), απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάμενες) και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1. Είναι και θα παραμείνουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

2. Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας.

3. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες επιχειρήσεις.

4. Αν έχουν λάβει την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, τηρούν ενήμερες οφειλές εγγυημένων δανείων.

5. Δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της ελληνικής επικράτειας -πλην εξαιρέσεων-, εφόσον διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

6. Ισχύει ο κανόνας De Minimis (όριο στις συνολικές ενισχύσεις) «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας»

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης επιχειρείται η τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, ώστε να ξεπεράσουν τα προβλήματα ρευστότητας κατά την επιχειρηματική ανάπτυξή τους, είτε με την υλοποίηση επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων είτε με δικά τους αποκλειστικά κεφάλαια. Το κόστος των δανείων από τη συγκεκριμένη δράση είναι ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις, καθώς η επιτοκιακή επιβάρυνση είναι το 50% του εκάστοτε ισχύοντος τραπεζικού επιτοκίου.

– Για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης, το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από 10.000 έως 300.000 ευρώ, με διάρκεια έως 48 μήνες και αφορά την κάλυψη αναγκών αναπτυξιακού χαρακτήρα, καθώς και αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης.

– Για δάνεια επενδυτικού σκοπού (ενίσχυση επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων), το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από 10.000 έως 800.000 ευρώ με διάρκεια 5-12 έτη και αφορά επιχειρήσεις που εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί, αλλά και επιχειρήσεις που δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και που δεν έχουν υλοποιηθεί.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕ-ΤΕΠΙΧ) αποσκοπεί στην παροχή εγγυήσεων σε επιχειρηματικά δάνεια βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων και ώριμων σχεδίων επιχειρηματικής ανάπτυξης, στα οποία περιλαμβάνονται κεφάλαια κίνησης και προκαταβολές έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Επιλέξιμες για την παροχή εγγυήσεων του Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Τα χαρακτηριστικά των δανείων και των εγγυήσεων της συγκεκριμένης δράσης είναι τα εξής:

1. Δάνεια για επενδυτικά σχέδια: το ύψος του δανείου μπορεί να είναι από 10.000 έως 800.000 ευρώ, η διάρκεια της εγγύησης από 5 έως 10 έτη με περίοδο χάριτος από 6 έως 24 μήνες και το ποσοστό εγγύησης ανέρχεται στο 70% του δανείου.

2. Δάνεια έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων (ΕΣΠΑ και Επενδυτικό Νόμο): το ύψος του δανείου μπορεί να είναι από 10.000 έως 500.000 ευρώ, η διάρκεια της εγγύησης από 2 έως 3 έτη, η περίοδος χάριτος στους έξι μήνες και το ποσοστό της εγγύησης στο 80%.

3. Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ή και δάνεια χρηματοδότησης ώριμων επενδυτικών σχεδίων: Tο ύψος του δανείου μπορεί να κυμαίνεται από 10.000 έως 800.000 ευρώ, η διάρκεια της εγγύησης από 2 έως 10 έτη, η περίοδος χάριτος από 6 έως 24 μήνες και το ποσοστό της εγγύησης στο 70%.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

eleven + 7 =