αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΕΜΠ: Ιδρύθηκε η νέα εταιρεία τεχνοβλαστού TopoTronics

ΕΜΠ: Ιδρύθηκε η νέα εταιρεία τεχνοβλαστού TopoTronics

Εγκρίθηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΕΜΠ η ίδρυση της εταιρείας τεχνοβλαστού με την επωνυμία «TopoTronics Spin-off ΙΚΕ» και τη συμμετοχή του Ιδρύματος στην εταιρική σύνθεση της. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η TopoTronics είναι ο έκτος κατά σειρά ίδρυσης τεχνοβλαστoύ του ΕΜΠ.

Η TopoTronics ιδρύθηκε από το μέλος ΕΔΙΠ Δρα Γεώργιο Πηνιώτη και τον ερευνητή Δρα Αθανάσιο Μπίμη, από το Εργαστήριο Γεωδαισίας (Τομέας Τοπογραφίας) της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής, με σκοπό την ανάπτυξη υλικού (hardware) και λογισμικού (software) για τη συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων. Το πρώτο προϊόν του τεχνοβλαστού είναι ένας καινοτόμος γεωδαιτικός δορυφορικός δέκτης εντοπισμού (GNSS) χαμηλού κόστους, συνοδευόμενος από Android λογισμικό οδήγησης και διαχείρισης των δεδομένων.

Αναλυτικότερα, βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου του, ο τεχνοβλαστός TopoTronics θα προσφέρει τα ακόλουθα προϊόντα και υπηρεσίες:

– Ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορική διάθεση καινοτόμου ολοκληρωμένου εξοπλισμού, κυρίως χαμηλού κόστους, για τη συλλογή και διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων, με συνοδευτικό λογισμικό οδήγησης του εξοπλισμού και επεξεργασίας των δεδομένων.

– Ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορική διάθεση προσαρμοσμένου (custom) λογισμικού (οδήγησης hardware, συλλογής και επεξεργασίας γεωχωρικών δεδομένων).

– Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και υλοποίησης προσαρμοσμένων λύσεων εξοπλισμού και συνοδευτικού software οδήγησης και επεξεργασίας γεωχωρικών δεδομένων για εξειδικευμένες εφαρμογές.

– Ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων μέτρησης με εφαρμογή μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης για την επεξεργασία και ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων.

Απώτερο στόχο του τεχνοβλαστού αποτελεί η εξέλιξη, η αυτοματοποίηση και η διασφάλιση των συνήθων μεθόδων και πρακτικών συλλογής γεωχωρικών δεδομένων, για τη διευκόλυνση των μηχανικών και των απλών χρηστών στο ύπαιθρο.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

one × four =