αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΔωρεάν μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Παν. Πατρών

Δωρεάν μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Παν. Πατρών

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (M.B.A.)», το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με τρείς (3) ειδικεύσεις:

(1) Δ.Μ.Σ. Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ,
(2) Δ.Μ.Σ. Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ,
(3) Δ.Μ.Σ. Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Διεθνή Επιχειρηματικότητα

Το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Π.Μ.Σ.) έχει  ως  γνωστικό αντικείμενο  τη  Διοίκηση Επιχειρήσεων, με σκοπό  την  επιμόρφωση και εκπαίδευση επιστημόνων  με γνώσεις υψηλής  στάθμης, ανάλογες των αναγκών της  συγκεκριμένης ειδίκευσης.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Πανεπιστημίων όλων των γνωστικών αντικειμένων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ όλων των γνωστικών αντικειμένων. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των πιο πάνω τμημάτων υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι τα τέλη του μηνός Αυγούστου και πάντως πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική α) η παρακολούθηση, β) η επιτυχής εξέταση σε συνολικά δώδεκα (12) μαθήματα και γ) η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την Αίτηση ως την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020.

Η σελίδα του Προγράμματος εδώ.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

12 + twelve =