αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΔουλεύουν για 300 ευρώ: Συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μετατρέπονται μαζικά σε μερικής ή εκ περιτροπής

Δουλεύουν για 300 ευρώ: Συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μετατρέπονται μαζικά σε μερικής ή εκ περιτροπής

Μόνο τον Σεπτέμβριο έγιναν 7.000 μετατροπές συμβάσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης σε μερική και εκ περιτροπής απασχόληση.

Η πλειοψηφία των εργοδοτών της χώρας προσλαμβάνουν εργαζόμενους με μερική απασχόληση ή εκ περιτροπής εργασία μεγαλώνοντας καθημερινά την γενιά των 300 ευρω.

Μερική απασχόληση θεωρείται όταν κάποιος απασχολείται κάτω από 40 ώρες την εβδομάδα, για λιγότερες από 8 ώρες ημερησίως ή για λιγότερες από 5 ημέρες την εβδομάδα. Το ωράριο ορίζεται με έγγραφη ατομική σύμβαση και συμφωνούν οι δύο πλευρές για να συμφωνήσουν, ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, η οποία θα είναι μικρότερης διάρκειας από την κανονική, δηλαδή την πλήρη απασχόληση (μερική απασχόληση).Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας.Το Dikaiologitika News σας παρουσιάζουν τα εργασιακά δικαιώματα των μερικώς απασχολουμένων οι οποίοι αυξάνονται αλματωδώς, εξαιτίας και της εργασιακής αβεβαιότητας. Όμως αν και είναι η εύκολη λύση για τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις, που καλύπτουν τα κενά τους με την συγκεκριμένη μορφή εργασίας του 21ου αιώνα, θα πρέπει οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης να ξέρουν, ότι δεν είναι ξεκρέμαστοι αλλά έχουν δικαιώματα εργασιακά.

Κατά νόμο σε περίπτωση μερικής απασχόλησης το ωράριο των εργαζομένων θα πρέπει να είναι συνεχές και όχι διακεκομμένο, να παρέχεται δηλαδή άπαξ ημερησίως, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως ενδεικτικά για οδηγούς μεταφοράς μαθητών σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και βρεφονηπιακούς σταθμούς και τους συνοδούς τους, καθηγητές ιδιωτικών εκπαιδευτήριων και φροντιστηρίων ξένων γλωσσών.

Καθορισμός αποδοχών

Οι αποδοχές των εργαζομένων μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση και εκτελούν ίδια ή παρόμοια καθήκοντα, και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης. Οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης διατηρούν την αξίωση καταβολής προσαυξήσεως της αμοιβής τους σε περίπτωση εργασίας Κυριακή, αργία ή την νύχτα, καθώς και επιπλέον αμοιβής σε περίπτωση παροχής επιπρόσθετης εργασίας. Δικαιούνται επίσης κανονικά τα εκ του νόμου προβλεπόμενα επιδόματα (Δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας, κτλ). Ειδικότερα ως προς το επίδομα αδείας, θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 13 ημερομίσθια ανά μήνα ή το ½ του μισθού ανάλογα με τον τρόπο καταβολής των αποδοχών.

Κοινωνική Ασφάλιση

Στην ασφάλιση του μερικώς απασχολούμενου εργαζόμενου, αναγνωρίζονται όλες οι ημέρες εργασίας που πραγματοποιεί σε κάθε μισθολογική περίοδο, εφαρμοζόμενων αναλογικώς των διατάξεων για την ασφάλιση εργαζομένων πλήρους απασχόλησης. Για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών ημερών διαιρείται το συνολικό ποσό των μηνιαίων αποδοχών με το μικρότερο τεκμαρτό εκ του νόμου ημερομίσθιο.

Άδειες

Οι εργαζόμενοι με καθεστώς μερικής απασχόλησης δικαιούνται να λάβουν το σύνολο των αδειών που λαμβάνουν και οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης. Ειδικότερα και σε σχέση με την ετήσια άδεια, αναφέρουμε ότι δικαιούνται δύο (2) ημέρες άδειας για κάθε είκοσι πέντε (25) εργάσιμες ημέρες.

Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας

Και στην περίπτωση καταγγελίας συμβάσεως εργασίας μερικής απασχόλησης οι εργαζόμενοι δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση απόλυσης σύμφωνα με τις ισχύουσες εργατικές διατάξεις και εφόσον η εργασιακή σχέση έχει διαρκέσει περισσότερο από 2 μήνες. Βάση για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης θεωρούνται οι τακτικές αποδοχές που λαμβάνει ο εργαζόμενος κατά τον μήνα της καταγγελίας της σύμβασης.

Κατάρτιση σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης

Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται έγγραφη σύμβαση εργασίας, η οποία και θα καθορίζει τους βασικούς όρους της εργασιακής σχέσης, καθώς και αντίστοιχη αναγγελία στο Σ.Ε.Π.Ε. Σε περίπτωση δε μετατροπής συμβάσεως εργασίας από καθεστώς πλήρους απασχόλησης σε καθεστώς μερικής απασχόλησης απαιτείται υποχρεωτικά και η συναίνεση του εργαζομένου-δεν μπορεί δηλαδή να επιβληθεί μονομερώς από τον εργοδότη.

Τα ένσημα της μερικής απασχόλησης

Η εγκύκλιος του ΙΚΑ 95/1992, με την οποία κοινοποιήθηκαν τα άρθρα 38 & 39 του Ν. 1892/1990, ρυθμίζει σε νέα βάση το θέμα της ασφάλισης των μερικώς απασχολούμενων. Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, στην ασφάλιση των μερικώς απασχολούμενων, ανεξάρτητα αν αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, αναγνωρίζονται όλες οι ημέρες εργασίας, που πραγματοποιεί και εφαρμόζονται αναλογικά και οι διατάξεις για την αναγνώριση περισσότερων ημερών εργασίας επί πενθήμερης εργασίας.

Πηγή: dikaiologitika.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

four × 2 =