αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΔες αν είσαι μέσα σε αυτούς που κερδίζουν φορο-έκπτωση 40% στις ανακαινίσεις ακινήτων

Δες αν είσαι μέσα σε αυτούς που κερδίζουν φορο-έκπτωση 40% στις ανακαινίσεις ακινήτων

Έκπτωση της τάξης του 40% θα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που προχώρησαν σε εργασίες στα ακίνητα τους το 2020. Την φορο-έκπτωση θα κερδίσουν στο 100% όσοι ιδιοκτήτες προχώρησαν εντός του 2020 σε εργασίες άνω των 16.000 ευρώ. Οι ανωτέρω φορολογούμενοι για εργασίες της τάξης των 16.000 ευρώ θα έχουν έκπτωση 40% δηλαδή 6.400 ευρώ. Το ποσό αυτό κατανέμεται ισόποσα σε τέσσερα χρόνια και σύμφωνα με την απόφαση που εκδόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών αφορά μόνο δαπάνες που πραγματοποιούνται για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο ακίνητο. Εξαιρούνται από την έκπτωση το κόστος των υλικών. Είναι προφανές ότι ο λόγος που η κυβέρνηση θέσπισε την ανωτέρω έκπτωση έγκειται στο γεγονός ότι ο κλάδος της οικοδομής καταγράφει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παραβατικότητας-φοροδιαφυγής. Για να τύχουν της έκπτωσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τις σχετικές αποδείξεις και μάλιστα η πληρωμή του ποσού θα πρέπει να έχει κατατεθεί μέσω τραπεζικού συστήματος.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την απόφαση οι “επιλέξιμες δαπάνες” αφορούν όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως της χρήσης τους, εφόσον δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων ή άλλα προγράμματα ή δράσεις επιχορήγησης.

Οι “επιλέξιμες δαπάνες” αναγνωρίζονται για τη μείωση του φόρου, εφόσον:

1. πραγματοποιούνται από 1/1/2020 έως και 31/12/2022 σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από επιχειρήσεις με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή που διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην ημεδαπή και
2. δεν έχουν εκπέσει ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ.

Το ποσό της μείωσης του φόρου που δικαιούται ο φορολογούμενος υπολογίζεται επί ανώτατου συνολικού ορίου δαπάνης δεκαέξι χιλιάδων (16.000) ευρώ, για όλα τα έτη, ήτοι 2020, 2021 και 2022. Το ανώτατο ποσό μείωσης που δικαιούται ο φορολογούμενος ανέρχεται συνολικά στο ποσό των έξι χιλιάδων τετρακοσίων (6.400) ευρώ, κατανεμημένο στο έτος που πραγματοποιείται η δαπάνη ή μέρος αυτής και στα τρία επόμενα έτη.

Δικαιούχοι της μείωσης φόρου

1. Το ποσό που αναλογεί στο 40% των επιλέξιμων δαπανών κάθε έτους μειώνει τον φόρο του φυσικού προσώπου που έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας στο κτίριο στο οποίο πραγματοποιούνται οι “επιλέξιμες δαπάνες” που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμισή του για το οικείο φορολογικό έτος.
2. Δικαιούχοι της μείωσης φόρου είναι και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί ακινήτου, με την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά χρησιμοποιούν το εν λόγω ακίνητο είτε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία είτε ως έδρα ή υποκατάστημα για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις δικαιούχος της μείωσης είναι μόνο το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται το σχετικό παραστατικό.
4. Στην περίπτωση δαπανών των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες εξοφλούνται από τον διαχειριστή πολυκατοικίας/συγκροτήματος ιδιοκτησιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, αυτές θα λαμβάνονται υπόψη για τους δικαιούχους ανάλογα με τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας τους, με βάση σχετική βεβαίωση που θα χορηγείται από τον διαχειριστή και στην οποία θα καταχωρείται ο ΑΤΑΚ του ακινήτου το οποίο βρίσκεται εντός του κτιρίου για το οποίο πραγματοποιείται η σχετική δαπάνη.

Καθορισμός επιλέξιμων δαπανών

Ενεργειακές

-Τοποθέτηση θερμομόνωσης.
-Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων.
-Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων ώστε να καθίσταται πλήρως λειτουργικό.
-Εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
-Εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα.
-Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
-Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.
-Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.

Λειτουργικές αισθητικές

-Τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης.
-Τοποθέτηση/αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
-Συντήρηση/επισκευή στέγης.
-Επισκευή τοιχοποιίας/Χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων.
-Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης.
-Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα.
-Εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
-Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

Πηγή: Capital.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

12 − 8 =