αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΔίνονται 3 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ήπειρο

Δίνονται 3 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ήπειρο

Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου, στους κλάδους του τουρισμού, των γαλακτοκομικών προϊόντων, αναψυκτικών, νερού, στη βιομηχανία δερμάτινων ειδών, χάρτου, μεταλλικών προϊόντων κ.ά. απευθύνεται η νέα δράση του ΕΣΠΑ.

Με “κουμπαρά” 3 εκατ. ευρώ, η δράση για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, που εστιάζει στην ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνείς εκθέσεις, “άνοιξε” στις 18 Φεβρουαρίου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τον φάκελό τους έως τις 6 Μαΐου.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πράξης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 20.000 ευρώ και έως 200.000 ευρώ. Ωστόσο κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 200.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης, ενώ το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι μεταξύ των άλλων οι ακόλουθες:

•Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου.

•Να έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016, να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

•Να διαθέτουν ή να αποκτήσουν ηλεκτρονικές εφαρμογές που να απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες) εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία.

•Να δεσμευθούν ότι δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών των πράξεων πριν την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης.

•Να μην είναι εξωχώρια (offshore) η επιχείρηση.

Τι χρηματοδοτείται

•Συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στο εξωτερικό.

•Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχει ως εκθέτης σε εκθέσεις στο εξωτερικό.

•Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης.

•Λοιπές δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με το έργο.

Πηγή: Capital.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

16 − eight =