αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΓεννήθηκε η νέα ΕΛΒΟ

Γεννήθηκε η νέα ΕΛΒΟ

Ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση του βρίσκεται το deal μεταβίβασης του ενεργητικού της υπό ειδικής εκκαθάρισης εταιρείας Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ) στους Ισραηλινούς που αναδείχθηκαν προτιμητέοι επενδυτές, στον διαγωνισμό που “έτρεξε” τους προηγούμενους μήνες. 

Την περασμένη Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, δηλαδή λίγο πριν εκπνεύσει ο χρόνος που είχε δοθεί στους Ισραηλινούς για να συστήσουν τη νέα εταιρεία, συστάθηκε η ΕΛΒΟ (2020). Βέβαια για την ολοκλήρωση του deal, οι επενδυτές θα πρέπει να υπογράψουν τη σύμβαση μεταβίβασης.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης, θα καταβληθεί η πρώτη δόση του τιμήματος το οποίο ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ, ενώ η εξόφληση θα γίνει σε τρεις δόσεις. 

Ποια είναι η ΕΛΒΟ (2020)

Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας ΕΛΒΟ, δηλαδή η ΕΛΒΟ (2020), ορίστηκε στις 25.000 ευρώ ενώ το Ελληνικό Δημόσιο έχει το δικαίωμα προαιρέσεως να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με την απόκτηση έως ποσοστού 21% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Βέβαια αυτό θα αποσαφηνιστεί σε σχετική συμφωνία που θα καταρτιστεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των μετόχων της ΕΛΒΟ (2020). 

Στο νέο σχήμα η PLASAN SASA Ltd κατέχει το 47,6% του μετοχικού κεφαλαίου, αντίστοιχο ποσοστό ελέγχει η NASKA Industries – SK Group Ltd και ο κ. Αριστείδης – Ανάργυρος Γλύνης το 4,8%. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τους κ.κ. Όρλυ Κατσάβ – Πελέγκ ως πρόεδρο, και μέλη τους κ.κ. Σούκι – Χαΐμ Σβαρτς, Ντάν Ζιβ και Αζριέλ Μπιμερστάϊν.   

Με βάση τα όσα προβλέπονται στο καταστατικό, έως την υπογραφή της Σύμβασης Μεταβίβασης, απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβαση των μετοχών της. Μετά τη λήξη της περιόδου δέσμευσης, σε περίπτωση που ένας μέτοχος επιθυμεί να πουλήσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του στην εταιρεία σε τρίτο μέρος, το μεταβιβάζον μέρος υποχρεούται σε αυτή την περίπτωση να προσφέρει τις μετοχές που επιθυμεί να πουλήσει σε κάθε δικαιούχο μέτοχο αναλογικά με τη συμμετοχή έκαστου στην εταιρεία, στην ίδια τιμή και υπό τους όρους πληρωμής που προσφέρθηκαν από τον υποψήφιο αγοραστή. 

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι μέτοχοι αρνούνται να αγοράσουν τις προσφερόμενες μετοχές ή δεν συμφωνούν να τις αγοράσουν με τους όρους που προτάθηκαν από το τρίτο μέρος, τότε το μεταβιβάζον μέρος μπορεί να πουλήσει τις μετοχές σε τρίτο μέρος η εταιρεία υποχρεούται να εγκρίνει τη μεταβίβαση αυτή υπό τον όρο ότι το τρίτο μέρος δεν ασκεί ανταγωνιστική προς την εταιρεία ή τους μετόχους δραστηριότητα. 

Βέβαια στην περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο καταστεί δικαιούχος μέτοχος, εάν δεν επιθυμεί να αγοράσει τις προτεινόμενες μετοχές, ούτε συγκατατίθεται στη μεταβίβαση αυτών στο τρίτο μέρος, το μεταβιβάζον μέρος υποχρεούται να μην προχωρήσει στην εν λόγω μεταβίβαση. 

Στο καταστατικό διευκρινίζεται επίσης ότι σε κάθε περίπτωση οι μέτοχοι απαγορεύεται να προσφέρουν ή μεταβιβάσουν τις μετοχές της εταιρείας που κατέχουν, εν όλω ή εν μέρει, σε τρίτο μέρος το οποίο κατά την άποψη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ασκεί άμεση ανταγωνιστική δραστηριότητα προς την ΕΛΒΟ καθώς και ότι οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την έγκριση του διοικητικού της συμβουλίου. 

Επίσης απαγορεύεται η σύσταση εμπράγματων βαρών επί των μετοχών, δηλαδή οι μέτοχοι δεν επιτρέπεται να ενεχυριάσουν ή να συστήσουν εμπράγματα βάρη στις μετοχές τους εν όλω ή εν μέρει.   

Πηγή: Capital.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

4 + fourteen =