αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ«Βυθίστηκαν» τα Marks & Spencer: Πτώση τζίρου 44,5%

«Βυθίστηκαν» τα Marks & Spencer: Πτώση τζίρου 44,5%

Με την οικονομική της χρήση να αρχίζει Απρίλιο και να κλείνει Μάρτιο, η Marks & Spencer βρέθηκε στη δίνη της πανδημικής κρίσης, με τα καταστήματά της να παραμένουν κλειστά σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα του α’, του γ’ και του δ’ τριμήνου, εξαιτίας του παρατεταμένου lockdown στο λιανεμπόριο.

Οι αρνητικές επιπτώσεις περιορίστηκαν σε ένα βαθμό από την αύξηση της προμήθειας που εισπράττει η εταιρεία από τις διαδικτυακές πωλήσεις της Marks & Spencer στην Ελλάδα και από τον περιορισμό των εξόδων. Ωστόσο και πάλι οι απώλειες είναι σημαντικές: στη χρήση Απρίλιος 2020 – Μάρτιος 2021 η εταιρεία εμφάνισε πτώση πωλήσεων 44,5% καταγράφοντας ζημιές και αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες.

Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 30,4 εκατ. ευρώ έναντι 54,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 15,1 εκατ. ευρώ από 28,5 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση σημειώνοντας μείωση 47%. Τα κέρδη προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων ήταν 1,2 εκατ. ευρώ έναντι 6,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση μειωμένα κατά 82,9% και τα καθαρά αποτελέσματα μεταφράστηκαν σε ζημίες 2,4 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 2,8 εκατ. ευρώ την περσινή περίοδο.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, οπότε το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών της διενεργείται σε ευρώ. Το σύνολο των αγορών εμπορευμάτων, όμως, γίνεται σε λίρες Αγγλίας οπότε επηρεάστηκαν από το Brexit. Οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών ενέχουν κινδύνους ταμειακών ροών καθώς και μεταβολής των περιθωρίων κέρδους με επίδραση στα λειτουργικά και καθαρά αποτελέσματα.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί προθεσμιακά συμβόλαια ξένου συναλλάγματος για να μετριάσει την έκθεσή της στις μεταβολές της ισοτιμίας λίρας Αγγλίας – ευρώ. Τα προθεσμιακά συμβόλαια αφορούν συναλλαγές με την Marks & Spencer PLC UK και λήγουν εντός του επόμενου έτους.

Όπως προκύπτει από την χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας, στη λήξη της εξεταζόμενης οικονομικής χρήσης, 31.3.2021, το κεφάλαιο κίνησης είναι θετικό, ενώ ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ελεγχόμενος καθώς το μεγαλύτερο μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι προς τη μητρική εταιρεία και άλλες εταιρείες που συνδέονται με τη μητρική.

Ο σχετικός κίνδυνος, σύμφωνα με τη διοίκηση, διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταμειακά διαθέσιμα καθώς και επαρκή πιστωτικά όρια με τις συνεργαζόμενες τράπεζες και τη μητρική εταιρεία. Ο καθαρός δανεισμός είναι 32,2 εκατ. ευρώ από 19,5 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, με το σύνολο των υποχρεώσεων στα 44,1 εκατ. ευρώ έναντι 40,3 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση 9,4%.

Η εταιρεία, που διαθέτει δίκτυο 26 καταστημάτων, απασχολεί 517 άτομα από 548 στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Επίσης η δραστηριότητα που αναπτύσσεται από την Marks & Spencer Μαρινόπουλος Ελλάδος ΑΒΕΤΕ ελέγχεται από τον όμιλο Marks & Spencer PLC, που κατέχει το 80% των μετοχών της εταιρείας έμμεσα, μέσω της Marks & Spencer ΒV. To υπόλοιπο 20% ελέγχει η Marinopoulos Holding Sarl.

Η διοίκηση προσβλέπει σε ανάπτυξη της δραστηριότητας στην τρέχουσα οικονομική χρήση 2021/2022. Αναγνωρίζοντας ωστόσο την αβεβαιότητα που συνδέεται με την έκβαση της πανδημίας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις για να λάβει τυχόν μέτρα ενώ σε συνεργασία με τη μητρική έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας κι επιπλέον, σε επίπεδο ομίλου, εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια για τον μετριασμό του κόστους.

Πηγή: Euro2day.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

1 − one =