αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΒγαίνει το πρόγραμμα απασχόλησης για τους 5.500 επιστήμονες- Ποιους αφορά

Βγαίνει το πρόγραμμα απασχόλησης για τους 5.500 επιστήμονες- Ποιους αφορά

Έως το τέλος του Οκτωβρίου αναμένεται η προκήρυξη από τον ΟΑΕΔ, του ειδικού προγράμματος για την 12μηνη απασχόληση 5.500 ανέργων σε 11 υπουργεία, που απευθύνεται σε άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών.

Χθες, υπεγράφη η σχετική κοινή υπουργική απόφαση που ορίζει ως στόχο του προγράμματος την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ. Παράλληλα, όπως επισημαίνεται στην υπουργική απόφαση, το πρόγραμμα στοχεύει και στην αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας, το οποίο προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση και την ελληνική οικονομία γενικότερα.

Οι ωφελούμενοι θα εργαστούν για τη θεσμική αναβάθμιση Δημόσιων Υπηρεσιών σε συγκεκριμένα πρότζεκτ, όπως π.χ. η ψηφιοποίηση των φακέλων των ασφαλισμένων.

Αναλυτικά, τα υπουργεία στα οποία αναμένεται να τοποθετηθούν (ή σε εποπτευόμενους φορείς τους) είναι τα υπουργεία Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τουρισμού και Υγείας.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Οκτωβρίου, με προϋπολογισμό 90 εκατ. ευρώ. Οι ακαθάριστες αμοιβές ορίζονται για τους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) έως τα 1.040 ευρώ και για τους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) έως τα 990 ευρώ για 12 μήνες, με προσαύξηση 50 ή 100 ευρώ για μεταπτυχιακό ή διδακτορικό.

Αναλυτικά, το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης ορίζει τα εξής: Άρθρο 3 Αμοιβές ωφελούμενων – Χρηματοδότηση

1. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές των ωφελούμενων ορίζονται:

α) για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) έως 1.040 ευρώ και

β) για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) έως 990 ευρώ.

2. Για τους ωφελούμενους οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών οι ανωτέρω αμοιβές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά 50 ή 100 ευρώ αντιστοίχως και διαμορφώνονται ως εξής:

α) για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών: i) για την κατηγορία ΠΕ έως 1.090 ευρώ και ii) για την κατηγορία ΤΕ έως 1.040 ευρώ,

β) για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών: i) για την κατηγορία ΠΕ έως 1.140 ευρώ και ii) για την κατηγορία ΤΕ έως 1.090 ευρώ.

Οι ωφελούμενοι που διαθέτουν και τους δύο προαναφερθέντες τίτλους σπουδών λαμβάνουν, ως μηνιαίο ποσό, το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη κατηγορία.

3. Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας καταβάλλεται στους ωφελούμενους σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις ως εξής:

α) σε 150 ευρώ για το νοσηλευτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών (ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής) και την κατηγορία ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε Γενικά Νοσοκομεία, ε Γενικά Νοσοκομεία-ΚΥ, σε Πανεπιστημιακά Γενικά Νοσοκομεία και στα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ),

β) σε 150 ευρώ για τις κατηγορίες ΤΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας οι οποίοι θα απασχοληθούν στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ),

γ) σε 70 ευρώ για τις κατηγορίες ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Χημικών, ΠΕ Χημικών Μηχανικών και ΠΕ Κτηνιάτρων οι οποίοι θα απασχοληθούν στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ),

δ) σε 70 ευρώ για τις κατηγορίες ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών και ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών οι οποίοι θα απασχοληθούν στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και

ε) σε 70 ευρώ για τις κατηγορίες ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών οι οποίοι θα απασχοληθούν στις ΔΥΠΕ.

4. Οι εφημερίες για τις ειδικότητες του επιστημονικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στα Γενικά Νοσοκομεία, σε Γενικά Νοσοκομεία-ΚΥ, σε Πανεπιστημιακά Γενικά Νοσοκομεία και στα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ), εφόσον προβλέπονται, ορίζονται ως εξής:

α) εφημερία καθημερινή έως 73 ευρώ,

β) εφημερία Σαββάτου ή αργίας (πλην Κυριακής) έως 108 ευρώ και

γ) εφημερία Κυριακής έως 125 ευρώ.

5. Το ανωτέρω επιστημονικό προσωπικό δικαιούται κατ’ ανώτατο όριο έως 4 εφημερίες μηνιαίως, από τις οποίες κατ’ ανώτατο όριο μία εφημερία Σαββάτου ή αργίας, πλην Κυριακής, και μία εφημερία Κυριακής μηνιαίως.

6. Η εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (νυχτερινή εργάσιμων ημερών, νυχτερινή και ημερήσια Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών) παρέχεται από τους ωφελούμενους σε υπηρεσίες οι οποίες λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση και ορίζεται μέχρι 4 νύχτες και 2 αργίες ή Κυριακές κατ’ ανώτατο όριο μηνιαίως ανά ωφελούμενο.

7. Το μικτό ωρομίσθιο για τις παραπάνω περιπτώσεις ορίζεται ως εξής:

α) για νυχτερινή απασχόληση εργάσιμων ημερών: i. 1,56 ευρώ για την κατηγορία ΠΕ, ii. 1,48 ευρώ για την κατηγορία ΤΕ και

β) για ημερήσια και νυχτερινή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών: i. 2,34 ευρώ για την κατηγορία ΠΕ, ii. 2,22 ευρώ για την κατηγορία ΤΕ.

8. Οι ωφελούμενοι δεν απασχολούνται υπερωριακά.

9. Ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, καλύπτει: α) τις ακαθάριστες αποδοχές (εισφορές ασφαλισμένου και καθαρές αμοιβές) των ωφελούμενων που απασχολούνται στον φορέα υποδοχής και β) τις ασφαλιστικές – εργοδοτικές εισφορές του φορέα υποδοχής.

10. Εκτός από τις ανωτέρω δαπάνες, ο ΟΑΕΔ και οι φορείς υποδοχής δεν καταβάλλουν καμία άλλη παροχή, αποζημίωση ή ενίσχυση στους ωφελούμενους.

11. Για κάθε ημέρα απουσίας η οποία δεν οφείλεται σε άσκηση νόμιμου δικαιώματος το οποίο δικαιολογεί αμοιβή, περικόπτονται αντίστοιχα οι ακαθάριστες αποδοχές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

12. Η μέγιστη δαπάνη για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να ανέλθει συνολικά έως το ποσό των 90.000.000 ευρώ και οι θέσεις στις 5.500.

Η δαπάνη προβλέπεται να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:

*για το έτος 2018: 6.000.000 ευρώ

*για το έτος 2019: 70.000.000 ευρώ και

*για το έτος 2020: 14.000.000 ευρώ.

Τα κριτήρια κατάταξης των ωφελούμενων είναι το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, με ανώτατο όριο τους 24 μήνες, το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, ο διδακτορικός τίτλος σπουδών, η εγγραφή στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και τέλος, η ιδιότητα του δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στην πρόσκληση την οποία εκδίδει ο ΟΑΕΔ κατόπιν έγκρισης του ΑΣΕΠ.

Πηγή: Euro2day.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

14 + 7 =