αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΑύξηση κερδών και πωλήσεων για την ΑΒ Βασιλόπουλος μέσα στην πανδημία

Αύξηση κερδών και πωλήσεων για την ΑΒ Βασιλόπουλος μέσα στην πανδημία

Ως ευκαιρία εδραίωσης της ηγετικής της θέσης στην αγορά αντιμετωπίζει η διοίκηση της ΑΒ Βασιλόπουλος την πανδημία του Covid-19, αυξάνοντας τις επενδύσεις, τόσο για την επέκταση του δικτύου καταστημάτων, τις αποθήκες και τον εφοδιαστικό της στόλο, όσο και για τη μείωση του λειτουργικού της κόστους.

Με βάση όσα αναφέρει η έκθεση διοίκησης, που συνοδεύει τα αποτελέσματα χρήσης 2019, η επίπτωση της πανδημίας Covid-19 στα αποτελέσματα της «ΑΒ Βασιλόπουλος» είναι θετική, καθώς αυξήθηκαν οι πωλήσεις και βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο η κερδοφορία της, παρά την αύξηση του κόστους, που προκάλεσαν τα αυξημένα μέτρα προστασίας και η παροχή bonuses στο προσωπικό.

Αξιοποιώντας τη βελτίωση των λειτουργικών ταμειακών ροών της, η αλυσίδα super market προχώρησε, κατά την περίοδο της πανδημίας, σε σημαντική αύξηση των επενδύσεών της σε πάγιο εξοπλισμό, επιδιώκοντας να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην αγορά και να «αδράξει τις κατάλληλες ευκαιρίες που αρχίζουν να δημιουργούνται».

Για την τρέχουσα χρήση η «ΑΒ» σχεδιάζει την επιτάχυνση της ανάπτυξής της, με την προσθήκη νέων καταστημάτων λιανικής (εταιρικών και franchising) και χονδρικής, καθώς και την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της, με συγκεκριμένες επενδύσεις, τόσο στις τιμές, όσο και στην ποικιλία των εμπορευμάτων που διαθέτει.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% των μετοχών των εταιριών «THIRA FOODS Μ.Α.Ε.» και «K.A.S.T FOODS Μ.Α.Ε.» η ΑΒ Βασιλόπουλος προσέθεσε, στις αρχές της φετινής χρονιάς , τρία εταιρικά καταστήματα σε Σαντορίνη, Κυπαρισσία και Ακράτα.

Κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς (2019), το ύψος των επενδύσεών της ανήλθε σε 62,2 εκατ. ευρώ και διατέθηκε για την επέκταση, αναβάθμιση και ανακαίνιση του δικτύου πωλήσεων. Συγκεκριμένα, έθεσε σε λειτουργία οκτώ νέα καταστήματα σούπερ-μάρκετ και σαράντα πέντε καταστήματα με το σύστημα της δικαιόχρησης.

Στο τέλος του 2019 το δίκτυο πωλήσεων αριθμούσε 510 καταστήματα, από τα οποία 304 είναι εταιρικά, 191 ανήκουν στο δίκτυο δικαιόχρησης (Franchising), και 15 είναι καταστήματα χονδρικής πώλησης. Ο αριθμός των εργαζομένων στο τέλος του 2019 ανήλθε στα 14.550 άτομα.

Η συνολική επίπτωση της πανδημίας από την ενδεχόμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας, την απώλεια του διαθέσιμου εισοδήματος του καταναλωτή, αλλά και την ανεργία, θα αποτιμηθεί για την «ΑΒ», συνολικά, στο τέλος της χρονιάς. Η πανδημία ενδέχεται, όπως αναφέρει η έκθεση διοίκησης, να οδηγήσει σε συμπίεση και συρρίκνωση των καταναλωτικών δαπανών, επιφέροντας όξυνση του ανταγωνισμού και πτωτική τάση στις πωλήσεις και στο περιθώριο κέρδους.

«Βουτιά» στα κέρδη το 2019 λόγω ΔΠΧΑ 16

Κατά την περσινή χρονιά η ΑΒ εμφάνισε μικρή μείωση πωλήσεων και μικτών κερδών, με τα υπόλοιπα μεγέθη (EBITDA, κέρδη) να επηρεάζονται από την αλλαγή στη λογιστική απεικόνιση των μισθώσεων λόγω του ΔΠΧΑ 16.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,95 δισ. ευρώ το 2019 από 1,98 δισ. ευρώ το 2018, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,93%. Η μείωση οφείλεται, κατά κύριο λόγο, σύμφωνα με τη διοίκηση της αλυσίδας, στην όξυνση του ανταγωνισμού, σε σχέση με το προηγούμενο έτος καθώς και στις εν γένει συνθήκες της αγοράς και συγκεκριμένα στη μειωμένη καταναλωτική δαπάνη.

Τα μικτά αποτελέσματα (Μικτό Κέρδος) μειώθηκαν μόλις κατά 0,76%, ανερχόμενα σε 508,7 εκατ. ευρώ, από 512,6 εκατ. ευρώ, το 2018, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά σχεδόν 4%, διαμορφούμενες στα 424,8 εκατ. από 442,3 εκατ. το 2018. Μέρος της παραπάνω μείωσης ( 8,8 εκατ. ευρώ), οφείλεται, σύμφωνα με τη διοίκηση, στην εφαρμογή του προτύπου ΔΠΧΑ 16 και την επακόλουθη αλλαγή του τρόπου υπολογισμού και απεικόνισης των μισθώσεων.
Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 170,4 εκατ. ευρώ, το 2019 έναντι 130,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση, κατά 30,88%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, λόγω της προαναφερόμενης υποχώρησης των λειτουργικών δαπανών ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16. Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στο τέλος του 2019 σε 350 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, λόγω της αύξησης του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 23,7 εκατ. ευρώ, εξαιτίας της εφαρμογής του ίδιου προτύπου τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν κατά 47,22% διαμορφούμενα σε 28,5 εκατ. ευρώ έναντι 54 εκατ. ευρώ το 2018. Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΑΒ Βασιλόπουλος η αλλαγή του λογιστικού χειρισμού, όσον αφορά στις μισθώσεις, μείωσε τα προ φόρων κέρδη κατά 14,9 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 20 εκατ. έναντι 34,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 42,20% για την εταιρία. Το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος, ύψους 16,55 εκατ. ευρώ στις κοινές μετοχές, ήτοι 1,3 Ευρώ ανά μετοχή. Επιπρόσθετα, καταβλήθηκαν τόκοι 4,7 εκατ. ευρώ στις προνομιούχες μετοχές που κατέχει η Delhaize.

Η εταιρεία AHOLD DELHAIZE N.V. με έδρα την Ολλανδία ελέγχει το 100% της ΑΒ Βασιλόπουλος, μέσω της θυγατρικής της « LION RETAIL HOLDING S.AR.L».

Πηγή: Euro2day.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

18 − 17 =