αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΑυτό είναι το πλάνο: Με ανακοίνωση της η Creta Farms εξηγεί πως θα πορευτεί στο προσεχές διάστημα

Αυτό είναι το πλάνο: Με ανακοίνωση της η Creta Farms εξηγεί πως θα πορευτεί στο προσεχές διάστημα

Με αναλυτική ανακοίνωση της, η Creta Farms εξηγεί ποια είναι τα επόμενα βήματα μέχρι την οριστική διάσωση της. Ενώ περιγράφει και τι έχει γίνει μέχρι τώρα.

Εως τα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή. Παράλληλα η Creta Farms σημειώνει ότι στις 31 Ιουλίου, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη μεταβίβαση του συνόλου των σημάτων και δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας που αφορούν στις δραστηριότητες της Εταιρείας από την κυπριακή εταιρία NOVAPLOT στην ίδια την Εταιρεία.

Η ανακοίνωση

«Η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του Κανονισμού (EE) 596/2014, αναφορικά με τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών κατά την έννοια του άρθρου 7 του Κανονισμού 596/2014 και των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 8 του Ν. 4443/2016, και σε συνέχεια του από 2896/07.08.2019 σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τις ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα στη Συμφωνία «Standstill/MoU» μεταξύ της Εταιρείας, των μετόχων της Εταιρείας και Εγγυητών, καθώς και των εκπροσώπων των τεσσάρων Πιστωτριών Τραπεζών.

• Στις 31/7/2019 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη μεταβίβαση του συνόλου των σημάτων και δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας που αφορούν στις δραστηριότητες της Εταιρείας από την κυπριακή εταιρία NOVAPLOT στην ίδια την Εταιρεία.

• Σύμφωνα με την από 13/06/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η Οικονομική Διεύθυνση της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ, από 31/7/ 2019 έχει ανατεθεί στην εταιρεία PwC όπως και τα καθήκαντα CRO/Monitoring Trustee στην εταιρεία Ernst & Young.

• Η Εταιρεία έχει ήδη αναθέσει από τις 31/07/2019 στην ελεγκτική και συμβουλευτική εταιρεία Ernst & Young τη διαδικασία εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή όποιος θα εισέλθει στην Εταιρεία εισφέροντας νέα κεφάλαια. Οι σχετικές διαδικασίες έχουν ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Οκτωβρίου 2019. Η εν λόγω διαδικασία είναι άκρως εμπιστευτική, ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να προβεί σε σχόλια αναφορικά με την εν λόγω διαδικασία. Εντούτοις, δεσμεύεται όπως προβεί σε ανακοινώσεις, με τρόπο έγκυρο και έγκαιρο, εφόσον σημειωθούν εξελίξεις επί του θέματος.

• Συνέπεια της υπογραφής της Συμφωνίας MOU, οι Πιστώτριες Τράπεζες επενέφεραν τα επίπεδα factoring στα προ κρίσης επίπεδα, ενώ επιδεικνύουν ανοχή στις συμβάσεις εκχώρησης εμπορικών απαιτήσεων για εύλογο χρονικό διάστημα έως την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στην Εταιρεία.

Επισημαίνεται ότι η Διοίκηση της Εταιρείας με την υποστήριξη των συμβουλευτικών εταιριών Ernst & Young και PwC στοχεύει στην αναδιοργάνωση της χρηματοοικονομικής της λειτουργίας, ώστε να καταστεί δυνατή η εύρεση στρατηγικού επενδυτή και η προστασία των συμφερόντων των μετόχων, επενδυτών, πιστωτών, εργαζομένων και συνεργατών».

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

five − 5 =