αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΑυτός είναι ο κλάδος που καταγράφει την μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ελλάδα της κρίσης (Πίνακας)

Αυτός είναι ο κλάδος που καταγράφει την μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ελλάδα της κρίσης (Πίνακας)

Η ICAP ΑΕ εκδίδει την επιχειρηματική έκδοση «40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας», μία επιτομή στις Κλαδικές Μελέτες του Ομίλου, που στοχεύει στην παροχή σφαιρικής και εμπεριστατωμένης πληροφόρησης προς το ευρύτερο κοινό, για σημαντικούς κλάδους δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, σε μία περίοδο που η αγορά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα.

Στη φετινή, 10η κατά σειρά, ετήσια έκδοση δίδεται συνοπτικά η εικόνα που παρουσιάζουν 40 επιλεγμένοι κλάδοι, βάσει των αντίστοιχων Μελετών έκδοσης 2018-2017.Μετά από μία μακρά περίοδο ύφεσης, η ελληνική οικονομία κινήθηκε με χαμηλούς αλλά θετικούς ρυθμούς μεταβολής την τελευταία διετία, καθώς το ΑΕΠ της χώρας κατέγραψε αύξηση 1,5% το 2017σε σχέση με το 2016 (σε όρους όγκου), ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις1το 2018 αυξήθηκε περαιτέρω, κατά1,9%.Υπό αυτές τις συνθήκες, ενδιαφέρον έχει να καταγραφούν οι εξελίξεις που χαρακτήρισαν διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, όπως αποτυπώνονται στα οικονομικά δεδομένα και αποτελέσματα των ελληνικών εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιώντας το υλικό που περιέχεται στις ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣτης ICAP, στην παρούσα έκδοση δίδεται συνοπτικά η εικόνα που παρουσιάζουν 40 επιλεγμένοι κλάδοι,βάσει των αντίστοιχων μελετών έκδοσης 2018-2017.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, οι απώλειες του εταιρικού τομέα ήταν μεγάλες, με κύριο χαρακτηριστικό τη σημαντική επιδείνωση της κερδοφορίας και τη συσσώρευση ζημιών επί σειρά ετών, Ωστόσο, η εικόνα αυτή άλλαξε το 2015 και βελτιώθηκεακόμη περισσότερο τη διετία 2016-2017. Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, προκειμένου να δοθεί η γενικότερη εικόνα των μεταβολών που χαρακτήρισαν τους ευρύτερους κλάδους της οικονομίας (βάσει κατάταξης NACE), αρχικά παρατίθενται ορισμένα συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς (χρήσης 2017)των ελληνικών εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ, που παρουσιάστηκαν στην τελευταία έκδοση της ICAP«Η Ελλάδα σε Αριθμούς»(2019).Από τα σχετικά δεδομένα προκύπτει ότι, το 2017ο ελληνικός εταιρικός τομέας εμφάνισε αξιόλογη αύξηση στον κύκλο εργασιών του και σημαντική διεύρυνση της κερδοφορίας του.

Πιο συγκεκριμένα, εξετάζοντας αρχικά τις εταιρείες του Μη Χρηματοπιστωτικού Τομέα,προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών τους αυξήθηκε κατά 9,8% το 2017/16 και διαμορφώθηκε σε €125,9 δισ. περίπου. Ειδικότερα, αύξηση κατέγραψαν οι πωλήσεις σε οκτώ από τους εννέα ευρύτερους κλάδους του εταιρικού τομέα (εξαιρουμένου του χρηματοπιστωτικού).

Την υψηλότερη αύξηση στον κύκλο εργασιών κατέγραψε ο κλάδος της Μεταποίησης (16,2%) και ακολούθησε ο κλάδος της Γεωργίας –Αλιείας (13,9%) και των Ξενοδοχείων –Εστιατορίων (12,0%). Χαμηλότερο ποσοστό αύξησης εμφάνισε ο κλάδος του Εμπορίου (8,3%), της Ενέργειας –Ύδρευσης (7,3%), των Λοιπών Υπηρεσιών (7,2%), των Μεταφορών –Επικοινωνιών (5,1%) και των Ορυχείων –Λατομείων (3,8%). Αντίθετα, μικρή υποχώρηση του κύκλου εργασιών εμφάνισε μόνο ο κλάδος των Κατασκευών (-2,6%).

Όσον αφορά στα συνολικά αποτελέσματα του εταιρικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας), διαπιστώνονται τα εξής: Παράλληλα με την αύξηση των συνολικών πωλήσεων (κατά 9,8%), διευρύνθηκαν και τα συνολικά μεικτά κέρδηαλλά με χαμηλότερο ρυθμό (6,5%), στοιχείο ενδεικτικό της αύξησης του κόστους πωλήσεων. Οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης αυξήθηκαν κατά 5,4% ενώ οι χρηματοοικονομικές δαπάνες περιορίστηκαν κατά 3,0%. Οι μεταβολές αυτές συνέβαλαν στην αξιόλογη βελτίωση των συνολικών λειτουργικών αποτελεσμάτων(κατά 16,9%) και τελικά στη σημαντική αύξηση της κερδοφορίας (13,7%). Επισημαίνεται ότι η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος (64,6%) ήταν κερδοφόρες το 2017, τα δε κέρδη τους υπερίσχυσαν και καθόρισαν και το συνολικό αποτέλεσμα.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

thirteen + four =