αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑυτοκίνητα από 200 ευρώ δίνονται σε νέα δημοπρασία του ΟΔΔΥ- Δείτε την λίστα

Αυτοκίνητα από 200 ευρώ δίνονται σε νέα δημοπρασία του ΟΔΔΥ- Δείτε την λίστα

Στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να μεταβούν όσοι θέλουν να αποκτήσουν αυτοκίνητα σε απίστευτα χαμηλές τιμές, μέσω δημοπρασιών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (πρώην ΟΔΔΥ)

Την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης στον αύλειο χώρο του Α’ Τελωνείου Εισαγωγών Εξαγωγών της συμπρωτεύουσας προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση επιβατικών αυτοκινήτων για κυκλοφορία με τιμές εκκίνησης από 200 ευρώ.

Τα οχήματα βρίσκονται στα κατά τόπους τελωνεία Καβάλας, Καστοριάς, Κιλκίς, Ξάνθης και Σερρών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τα αυτοκίνητα έως τις 27 Σεπτεμβρίου και τις ώρες από 08:30 έως 13:30.

Το πρώτο αυτοκίνητο της λίστα αφορά σε μία πετρελαιοκίνητη Mercedes-Benz S-Class με πρώτη άδεια κυκλοφορίας το 2004 και τιμή εκκίνησης τα 500 ευρώ!

Επίσης υπάρχουν μία BMW X5 με τιμή εκκίνησης τα 2.500 ευρώ, ένα Ford Focus ST με πρώτη άδεια κυκλοφορίας το 2000 με τιμή εκκίνησης τα 500 ευρώ, μια Mercedes-Benz E500 με τιμή εκκίνησης τα 10.000 ευρώ ενώ το πιο φθηνό αυτοκίνητο της δημοπρασίας είναι ένα Nissan Primera με πρώτη άδεια κυκλοφορίας το 1997 και τιμή εκκίνησης τα 200 ευρώ.

Πιέστε εδώ για να δείτε όλα τα αυτοκίνητα της δημοπρασίας της Τρίτης 28 Σεπτεμβρίου.

Οι όροι πώλησης

Στις τιμές εκποίησης των αυτοκινήτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούν Φ.Π.Α. 24%.

Τα αντίστοιχα ποσά της εγγύησης συμμετοχής στις Δημοπρασίες αυτοκινήτων είναι :

α) 300 ευρώ για τα προς κυκλοφορία οχήματα

β) 100 ευρώ για Ο.Τ.Κ.Ζ και οχήματα προς διάλυση

γ) 100 ευρώ για τις προς κυκλοφορία μοτοσυκλέτες

δ) 50 ευρώ για τις μοτοσυκλέτες για διάλυση

Τα αυτοκίνητα είναι μεταχειρισμένα, με ζημιές, φθορές και ελλείψεις και χρειάζονται επισκευές πριν κυκλοφορήσουν. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα εξετάζουν, μαζί με τεχνικούς της επιλογής τους πριν λάβουν μέρος στη Δημοπρασία, προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος των ζημιών ώστε να διαμορφώνουν ανάλογα και τις προσφορές τους. Βάσει των όρων πώλησης, ακυρώσεις αγοραπωλησιών δεν γίνονται δεκτές. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να λαμβάνουν γνώση και των όρων πώλησης πριν λάβουν μέρος στη δημοπρασία, για να αποφεύγονται οι όποιες εκ των υστέρων υπαναχωρήσεις.

Οι συμμετέχοντες στη Δημοπρασία υποχρεούνται να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και να δηλώνουν στην επιτροπή τον Α.Φ.Μ., την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και την ιδιότητά τους.

Για φορτηγά αυτοκίνητα ή λεωφορεία, μεικτού βάρους άνω των τεσσάρων (4000) χιλιάδων χιλιόγραμμων απαιτείται η σύνταξη συμβολαίου από συμβολαιογράφο, υποδεικνυόμενο από τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο και η έκδοση του σχετικού βιβλιαρίου μεταβολών κατοχής και κυριότητας.

Ο εμπορικός τύπος του αυτοκινήτου, το έτος κατασκευής και το είδος καυσίμου, προσδιορίζονται από τις εξωτερικές ενδείξεις αυτού. Έτσι, τα στοιχεία αυτά αποτελούν ένδειξη η οποία ενδέχεται να απέχει της πραγματικότητας.

Οι προσφορές, για να γίνουν δεκτές, πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης η μια από την άλλη τουλάχιστον κατά 50 ευρώ για τα προς κυκλοφορία Οχήματα και κατά 20 ευρώ για τα προς κυκλοφορία δίκυκλα, Ο.Τ.Κ.Ζ. και οχήματα διάλυσης.

Αμέσως μόλις τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχημα, καλείται ο τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλει προκαταβολή υπολογιζόμενη σε ποσοστό 20% της τιμής πλειοδοσίας.

Ο διακανονισμός του υπολοίπου 80% της τιμής πλειοδοσίας, γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας. Ο πλειοδότης , εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να διακανονίζει το υπόλοιπο:

α) με εφάπαξ καταβολή του τιμήματος. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται έκπτωσης σε ποσοστό 30% επί του συνόλου (100%) της τιμής πλειοδοσίας.

β) σε 72 άτοκες μηνιαίες δόσεις, εάν είναι δημόσιος υπάλληλος και προσκομίσει βεβαίωση της υπηρεσίας του. Ουδέποτε όμως οι μηνιαίες δόσεις δεν μπορούν να είναι μικρότερες των 60 ευρώ.

γ) σε 24 τριμηνιαίες δόσεις, εάν προσκομίσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης. Οι δόσεις δεν μπορούν να είναι κατώτερες των 240 ευρώ για τα προς κυκλοφορία οχήματα ή των 80 ευρώ για τα Ο.Τ.Κ.Ζ. και όλα τα προς διάλυση οχήματα.

Σε αντίθετη περίπτωση, κηρύσσεται έκπτωτος των αγοραστικών του δικαιωμάτων και το 20% που έχει καταβάλει καταπίπτει σε όφελος του Δημοσίου με απόφαση του Τελώνη, σε όφελος της ΔΔΔΥ, ως ποινική ρήτρα.

Για τη θέση του οχήματος σε κυκλοφορία ο αγοραστής υποχρεούται με δική του ευθύνη και δαπάνες να ολοκληρώσει τις διαδικασίες καταβολής του τέλους ταξινόμησης , την έκδοση νέων πινακίδων και την καταβολή των τελών κυκλοφορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πριν λάβουν μέρος στις δημοπρασίες πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών για τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ως προς την ταξινόμηση, το είδος του καυσίμου, τον τόπο ταξινόμησης, τα όρια εκπομπής καυσίμων κ.λ.π. και των οποίων άγνοια δεν μπορούν να επικαλεστούν μετά την αγορά των οχημάτων.

Πηγή: in.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

3 × five =