αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑυτοί είναι οι τουρίστες που αφήνουν τα περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα

Αυτοί είναι οι τουρίστες που αφήνουν τα περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα

Την ακτινογραφία των τουριστικών εισπράξεων της χώρας καθώς και τις χώρες – πηγή τουριστών για την Ελλάδα αναφέρει το τελευταίο οικονομικό δελτίο του ΚΕΠΕ, επιβεβαιώνοντας την τουριστική ανάπτυξη που βιώνει η χώρα όχι μόνο από άποψη αφίξεων αλλά και σε επίπεδο υποδομών, τοπικού και διεθνούς μάρκετινγκ και βελτίωσης του μείγματος του τουριστικού προϊόντος. Όπως προκύπτει από την μελέτη την μερίδα του λέοντος στις αφίξεις έχουν οι χώρες της Ευρωζώνης ενώ σημαντικό ποσοστό τουριστών καταφθάνει στη χώρα μας κι από την Μ. Βρετανία, τις ΗΠΑ και την Ρωσία.

Η άνοδος βέβαια, δεν οφείλεται αποκλειστικά στην βελτίωση του δικού μας τουριστικού προϊόντος αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη των ξένων αγορών που αποτελούν πηγές τουρισμού για την χώρα, στην ευνοϊκή συγκυρία στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και φυσικά στη συνεχιζόμενη διεθνή αύξηση του παγκόσμιου τουρισμού.

Μετά τα 11,6 δισ. του 2008, όπως είναι γνωστό, σημειώθηκε μια πτώση στις διεθνείς τουριστικές εισπράξεις της χώρας. Αυτή η πτώση ήταν ιδιαίτερα έντονη τα έτη 2009 και 2010, οπότε σημειώθηκε και η χαμηλότερη τιμή στα €9,6 δισ.. Τα έτη 2011, €10,5 δισ., και 2012, €10,0 δισ., ήταν έτη σταθεροποίησης, ενώ από το 2013 καταγράφεται μια άνοδος των εισπράξεων, στα €12,1 δισ., που συνεχίστηκε το 2014 φτάνοντας τα €13,4 δισ., και το 2015 που έφτασε τα €14,1 δισ.. Ακολούθησε μια σταθεροποίηση στα €13,2 δισ. για το 2016, με σταθερή ανοδική πορεία για τα έτη 2017 και 2018 που έφτασαν τα €14,6 δισ. και €16,1 δισ., αντίστοιχα.

Σύμφωνα τα στοιχεία για την προέλευση των εισπράξεων την 11ετία 2008-2018 οι εισπράξεις από την Ευρωζώνη ανήλθαν σε 59,9 δισ. έναντι του συνόλου των €136 δισ., δηλαδή το 44,0% των διεθνών τουριστικών εισπράξεων της Ελλάδας προέρχεται από τις χώρες της Ευρωζώνης.

Σε ετήσια βάση, τα ποσά των εισπράξεων ξεκίνησαν από €5,64 δισ. το 2008, μειώνονταν σταθερά μέχρι και το 2012 φτάνοντας τα €4,34 δισ., για να αυξηθούν εκ νέου τα τελευταία χρόνια φτάνοντας το 2018 τα €7,10 δισ. Ωστόσο παρά τις αυξητικές του τάσεις το ποσοστό συμμετοχής των χωρών της Ευρωζώνης στις συνολικές τουριστικές εισπράξεις της Ελλάδας είναι χαμηλότερο το 2018 από το 2008 – 44% έναντι 48% αντίστοιχα.

Το 9,8% των συνολικών εισπράξεων, δηλαδή τα €13,4 δισ. την 11ετία, αποτελούν οι τουριστικές εισπράξεις από Ευρωπαίους επισκέπτες εκτός Ευρωζώνης. Η πορεία τους είναι ενθαρρυντική, μιας και από τo 1,09 δισ. του 2008, και αφού σημείωσαν επίσης σημαντική πτώση, ανέκαμψαν στo €1,38 δισ. το 2015, στo €1,57 δισ. το 2016 και ακόμα στo €1,97 δισ. το 2018. Να σημειωθεί ότι στις χώρες αυτές δεν έχει συμπεριληφθεί το Ην. Βασίλειο, όχι μόνο λόγω της απόφασής του να διαχωρίσει την τύχη του από την Ε.Ε., όσο και για την ιδιαίτερη σημασία του για τον ελληνικό τουρισμό, αφού αποτελεί μια παραδοσιακή χώρα προέλευσης τουρισμού για την Ελλάδα.

Περί τα 18,2 δισ. ευρώ έχουν εισρεύσει στη χώρα από Βρετανούς τουρίστες κατά την προαναφερθείσα 11ετία, ποσό που αντιστοιχεί σο 13,4% του συνόλου των εισπράξεων. Από το Ην. Βασίλειο καταγράφηκαν τουριστικές εισπράξεις €1,87 δισ. το 2008, που μετά την πτώση ανέκαμψαν στα €2,02 δισ. το 2015 και παρέμειναν στο €1,94 δισ. το 2018. Όμως σαφώς διαγράφεται μια στασιμότητα στην ευνοϊκή για τη χώρα μας προσέγγιση της αγοράς αυτής. Το ποσοστό της συμβολής στις διεθνείς τουριστικές εισπράξεις της Ελλάδας από το Ην. Βασίλειο, δηλαδή, ήταν το 2008 18,9% και μειώθηκε σταδιακά ως το 18,2% για το 2018.

Μια σημαντική για την χώρα μας αγορά αποτελεί και η Ρωσία με τις εισπράξεις από αυτή να ανέρχονται στην 11ετία σε 7,0 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 5,1% των συνολικών τουριστικών εισπράξεων. Ειδοποιός διαφορά στην περίπτωση αυτή είναι οι σημαντικές διακυμάνσεις που παρουσιάζουν. Ειδικότερα, το 2008 ανέρχονταν σε 0,4 δισ. ευρώ, ενώ τα επόμενα χρόνια αυξάνονταν σταθερά σε 0,74 δισ. το 2011 και σε €1,34 δισ. το 2013. Ωστόσο στη συνέχεια σημειώθηκε σημαντική κάμψη, για διάφορους πολιτικούς και οικονομικούς λόγους που λίγο σχετίζονται με την τουριστική προσφορά εκ μέρους της Ελλάδας. Έτσι, το 2016 οι εισπράξεις ήταν €0,44 δισ. και το 2017 €0,42 δισ., ενώ το 2018 μειώθηκαν σημαντικά στο €0,34 δισ.

Λίγο πιο πάνω και με μεγαλύτερη σταθερότητα κινήθηκαν και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ οι οποίες στην 11ετία υπολογίζονται στα 7,60 δισ. ευρώ, δηλαδή 5,6% των συνολικών τουριστικών εισπράξεων. Σε μια αναλυτικότερη θεώρηση παρατηρούμε πως το 2008 ανέρχονταν σε €0,73 δισ., τα επόμενα χρόνια καταγράφηκε μικρή μείωση σε €0,53 δισ. το 2011 και σε €0,57 δισ. το 2013 ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ανάκαμψη – το 2016 έφτασαν τα €0,73 δισ., το 2017 σταθεροποιήθηκαν στα €0,81 δισ. ενώ το 2018 αυξηθήκαν σημαντικά στο €1,04 δισ.

Περί τα 2,9 δισ. ευρώ, το 2,7% του συνόλου των εισπράξεων, έχουν εισρεύσει στη χώρα από Ελβετούς τουρίστες. Ειδικότερα, από την Ελβετία καταγράφηκαν τουριστικές εισπράξεις 0,28 δισ. ευρώ το 2008, που αυξήθηκαν σε 0,34 δισ. ευρώ το 2016 και σταθεροποιήθηκαν στο 0,34 δισ. ευρώ το 2017, ενώ το 2018 αυξήθηκαν σημαντικά στα 1,04 δισ. ευρώ.

Λίγο μικρότερο ήταν το ποσοστό των αφίξεων από την Αυστραλία και τον Καναδά. Πιο συγκεκριμένα οι εισπράξεις από την Αυστραλία που καταγράφηκαν στην 11ετία ήταν 2,4 δισ., που αντιστοιχούν στο 1,8% των συνολικών τουριστικών εισπράξεων, ενώ αυτές από τον Καναδά έφτασαν τα 2,1 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου το 1,5% των συνολικών τουριστικών εισπράξεων.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης όσο και των διεθνών τουριστικών εισπράξεων, διαχρονικά και ανά χώρα προέλευσης, η αξία των τουριστικών εισπράξεων ανήλθε στα €16,1 δισ., όταν το 2017 το αντίστοιχο μέγεθος ήταν στα €14,6 δισ., βρέθηκαν δηλαδή σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Αυτή η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται όχι τόσο στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι, αλλά κυρίως στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης στο σύνολο του 2018, που κινήθηκε και αυτή σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Γεγονός που αντιστάθμισε κατά 72% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλε κατά 44% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες. Τέλος, θετικές είναι οι προβλέψεις για το 2019, αφού από τα πρώτα στοιχεία για το εν λόγω έτος το θετικό αυτό momentum για τον ελληνικό τουρισμό φαίνεται να διατηρείται.

Πηγή: insider.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

19 − five =