αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑυτοί είναι οι ελληνικοί κλάδοι που τα πάνε καλύτερα στις εξαγωγές

Αυτοί είναι οι ελληνικοί κλάδοι που τα πάνε καλύτερα στις εξαγωγές

Οι κλάδοι των καπνικών ειδών, των τροφίμων και των βασικών μετάλλων βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας των εξαγώγιμων ελληνικών προϊόντων. Χωρίς να σημαίνει ότι κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο των εξαγωγών, οι μεταποιητικοί αυτοί κλάδοι αναδεικνύονται το 2016 οι εγχώριοι πρωταθλητές, ως προς τον δείκτη συγκριτικού εξαγωγικού πλεονεκτήματος. Πάντως, οκτώ χρόνια πριν, πάλι οι ίδιοι κλάδοι κυριαρχούσαν.

Στη λίστα των «καλυτέρων» του 2016, όπως αποτυπώνεται στην τέταρτη τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ που παρουσιάστηκε χθες, περιλαμβάνονται 10 μεταποιητικοί κλάδοι, οι οποίοι στη σχετική μέτρηση λαμβάνουν βαθμολογία άνω της μονάδας. Για λόγους σύγκρισης, υπάρχει και η λίστα του 2008, στην οποία πάλι βρέθηκαν 10 μεταποιητικοί κλάδοι με συγκριτικό πλεονέκτημα. Τα δύο έτη, δηλαδή το 2008 και το 2016 δεν επιλέχθηκαν τυχαία, καθώς το 2008 ήταν το πρώτο έτος της κρίσης και το 2016, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, το τελευταίο. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα στοιχεία του 2017 δεν είναι ακόμη διαθέσιμα…

Ο δείκτης συγκριτικού πλεονεκτήματος υπολογίστηκε για τους διψήφιους κατά ΣΤΑΚΟΔ – 08 μεταποιητικούς κλάδους στην Ελλάδα, στο σύνολο του μεταποιητικού εμπορίου, εξωκοινοτικού και ενδοκοινοτικού, αλλά και για καθεμία από τις δύο κατηγορίες διακριτά. Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τη Eurostat, για τα έτη 2008, πριν την εγχώρια κρίση, και 2016, που είναι τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα.

Ως περιφέρεια σύγκρισης επιλέχθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση των 28. Επομένως, συγκρίθηκε η κλαδική επίδοση στην Ελλάδα με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, τόσο για το σύνολο των εμπορικών ροών αλλά και διακρίνοντάς τες σε εκτός και εντός της ΕΕ. Επισημαίνεται ότι από τα στοιχεία για την ΕΕ έχουν αφαιρεθεί οι εξαγωγές και οι εισαγωγές της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να αποτυπώνουν την κατάσταση του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού, χωρίς την επίδραση των ελληνικών μεγεθών.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2008 δέκα κλάδοι της μεταποίησης εμφάνισαν συγκριτικό πλεονέκτημα, δηλαδή ο δείκτης ήταν πάνω από τη μονάδα, υποδηλώνοντας ότι οι εξαγωγές αυτών των κλάδων ως προς τις συνολικές εξαγωγές της ελληνικής μεταποίησης ήταν σχετικά ισχυρότερες, έναντι των εξαγωγών των ίδιων κλάδων στην ΕΕ ως προς τις συνολικές εξαγωγές της ΕΕ.

Αντίστοιχα το 2016, οι κλάδοι με συγκριτικό πλεονέκτημα ήταν επίσης δέκα. Σημειώνεται ότι και στα δύο έτη θα πρέπει να προστεθεί στους κλάδους με ισχυρή ανταγωνιστικότητα αυτός της διύλισης πετρελαίου, ο οποίος έχει εξαιρεθεί από την ανάλυση, καθώς εμφανίζει ιδιαιτερότητες ως προς τα προϊόντα του. Συγκεκριμένα, τα προϊόντα του κλάδου στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε εισαγωγές και επιπρόσθετα ο κλάδος καλύπτει σχεδόν το ήμισυ των εξαγωγών, ενώ οι τιμές του διαμορφώνονται διεθνώς.

Το 2008, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό γράφημα, σημαντικό πλεονέκτημα είχε ο κλάδος καπνικών, με σαφώς μεγαλύτερο πλεονέκτημα στις εξαγωγές εκτός ΕΕ, έναντι του ενδοκοινοτικού εμπορίου. Ο κλάδος ένδυσης ακολουθεί σε μέγεθος συγκριτικού πλεονεκτήματος και έπονται ο κλάδος τροφίμων, οι κλωστοϋφαντουργικές ύλες και τα βασικά μέταλλα.

Επισημαίνεται ότι στους τέσσερις αυτούς κλάδους δεν υφίσταται διαφορά μεταξύ ενδοκοινοτικού και εξωκοινοτικού εμπορίου. Αντιθέτως, στην παραγωγή μη μεταλλικών ορυκτών που ακολουθεί, το συγκριτικό πλεονέκτημα είναι εντονότερο στο εξωκοινοτικό εμπόριο, ενώ στον κλάδο φαρμάκων, ο οποίος βρίσκεται στην όγδοη θέση, το ενδοκοινοτικό συγκριτικό πλεονέκτημα είναι σαφώς υψηλότερο, δηλαδή ο κλάδος παρουσιάζει καλύτερες σχετικά εξαγωγικές επιδόσεις έναντι των Eυρωπαίων ανταγωνιστών του εντός της ΕΕ.

Στην ένατη θέση, βρίσκονται οι μεταλλικές κατασκευές, που, αν και σε αυτόν τον τομέα δεν υφίστανται διαφορές μεταξύ ενδοκοινοτικού και εξωκοινοτικού εμπορίου, η μικρή διαφορά που καταγράφεται, είναι υπέρ του εξωκοινοτικού. Αντίθετα είναι τα αποτελέσματα για τον κλάδο της ποτοποιίας, όπου στην τάση ισορροπίας επικρατεί το ενδοκοινοτικό συγκριτικό πλεονέκτημα.

Το 2016, ο κλάδος με το ισχυρότερο συγκριτικό πλεονέκτημα είναι και πάλι η παραγωγή καπνικών, διατηρώντας ισχυρότερο πλεονέκτημα στο εμπόριο εκτός της ΕΕ, ενώ ισχυροποιείται και ο κλάδος τροφίμων σε σύγκριση με το 2008, με ίδια δυναμική στο εμπόριο εντός και εκτός ΕΕ. Ειδικά για τον κλάδο των καπνικών, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το συνολικό του συγκριτικό πλεονέκτημα διευρύνεται, κυρίως λόγω των ενδοκοινοτικών επιδόσεων.

Τα τρόφιμα που «ανεβαίνουν» στη δεύτερη θέση, έναντι της τρίτης το 2018, ακολουθούν τα βασικά μέταλλα και η παραγωγή μη μεταλλικών ορυκτών, όπου το συγκριτικό πλεονέκτημα μεταξύ εντός και εκτός ΕΕ διευρύνεται σε σύγκριση με το 2008, με σαφώς καλύτερες επιδόσεις στις εξαγωγές εκτός ΕΕ. Οι δύο τελευταίοι κλάδοι με οριακό συγκριτικό πλεονέκτημα, η Ποτοποιία και τα Φάρμακα, εμφανίζουν συγκριτικό πλεονέκτημα ενδοκοινοτικά, αλλά μειονέκτημα εξωκοινοτικά.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τους 10 κλάδους που έχουν «παρουσία» στη λίστα του 2008, οι εννέα περιλαμβάνονται και στη λίστα του 2016. Μόνη εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος των μεταλλικών κατασκευών, τη θέση του οποίου, και μάλιστα με καλύτερη βαθμολογία, καταλαμβάνει το 2016 ο κλάδος των εκτυπώσεων.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα κάθε κλάδου ή προϊόντος μιας οικονομίας υπολογίζεται με πληθώρα δεικτών. Ένας βασικός δείκτης αξιολόγησης των προϊόντων ή των κλάδων με συγκριτικό πλεονέκτημα είναι ο δείκτης Balassa. Υπολογίζεται χρησιμοποιώντας δύο επιμέρους δείκτες, τις εξαγωγές ενός κλάδου μιας οικονομίας προς τις συνολικές εξαγωγές της, και τις εξαγωγές του ίδιου κλάδου παγκοσμίως προς τις συνολικές εξαγωγές παγκοσμίως.

Ο δείκτης συγκριτικού πλεονεκτήματος προκύπτει διαιρώντας τον πρώτο δείκτη με τον δεύτερο. Συνεπώς, μια τιμή του δείκτη άνω της μονάδας συνεπάγεται ότι η εξεταζόμενη οικονομία έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στον συγκεκριμένο κλάδο, καθώς εξάγει σχετικά περισσότερο από τις υπόλοιπες χώρες, ενώ μια τιμή χαμηλότερη της μονάδας υποδηλώνει ότι η χώρα δεν έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτόν τον κλάδο.

Πηγή: Euro2day.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

9 + 12 =