αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑυτή είναι η νέα εταιρεία που ίδρυσε η Lamda Development

Αυτή είναι η νέα εταιρεία που ίδρυσε η Lamda Development

Στην ίδρυση της Lamda Finance SMSA προχώρησε η Lamda Development.

Σκοπός της νέας εταιρείας, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της οποίας είναι ύψους 1 εκατ. ευρώ και το πρώτο διοικητικό της συμβούλιο της απαρτίζεται από τους κ.κ. Οδυσσέα Αθανασίου, πρόεδρο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο, αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνα Καρατοπούζη, μέλος, Χαράλαμπο Γκορίτσα, διεθύνοντα σύμβουλο και Θεόδωρο Γαβριηλίδη, μέλος, είναι η παροχή υπηρεσιών χορήγησης πιστώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, χωρίς να αποτελεί νομισματικό ίδρυμα, η απόκτηση, διαχείριση και διάθεση μετοχών και εν γένει μετοχικών δικαιωμάτων ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών ή αμοιβαίων κεφαλαίων οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε τομέα οικονομικής δραστηριότητας (παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου), η παροχή δραστηριοτήτων διαχείρισης κεφαλαίου και τέλος, κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά να προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξάρτητα από τον εταιρικό τύπο τους, που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς, καθώς και να συνιστά με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε τύπο εταιρείας ή Κοινοπραξίας, που επιδιώκει τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

10 + twenty =