αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΑυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να καταβάλουν μειωμένο μίσθωμα και τον Ιούνιο

Αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να καταβάλουν μειωμένο μίσθωμα και τον Ιούνιο

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2219/10-6-2020 η υπ. αριθμ. Α. 1135/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου δεύτερου της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α 104) και όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α 83), με την οποία προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες απαλλάσσονται από την υποχρέωση για την καταβολή ποσοστού 40% του συνολικού μισθώματος της επαγγελματικής τους στέγης και για τον μήνα Ιούνιο .

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ως άνω υπουργική απόφαση προβλέπονται τα εξής :

  1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να πλήττεταιοικονομικά, λόγω της εμφάνισης και της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το μήνα Ιούνιο, ήτοι επιχείρησης ηοποία έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020, έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα, που αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α’ 83).
  1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στηνΕφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΎΣ ΚΑΔ

Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που εξακολουθούν να πλήττονται. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. Αναλυτικά εδώ.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

18 − five =