αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΑυτά είναι τα κίνητρα που θα δίνονται σε όσες επιχειρήσεις μετεγκατασταθούν σε επιχειρηματικά πάρκα

Αυτά είναι τα κίνητρα που θα δίνονται σε όσες επιχειρήσεις μετεγκατασταθούν σε επιχειρηματικά πάρκα

Κίνητρα για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά πάρκα, «σφιχτές» προθεσμίες για τις γνωμοδοτήσεις και τις εγκρίσεις από τις διάφορες υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση, συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα για τα έργα υποδομής, αλλά και ειδικούς όρους δόμησης προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τα Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) το οποίο κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή. Στόχος του νομοσχεδίου είναι να πάψουμε να έχουμε… πολλά Οινόφυτα σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις ανά τη χώρα με αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην ποιότητα ζωής κατοίκων και εργαζομένων, αλλά και στις ίδιες τις επιχειρήσεις, μέσα από την οργάνωση των υφιστάμενων αυτών άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων, αλλά και μέσα από τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών πάρκων με την προσέλκυση των σχετικών επενδύσεων.

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε, πάντως, εξακολουθεί να μην ικανοποιεί το αίτημα των επιχειρηματικών φορέων που είχε διατυπωθεί και μέσω της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, δηλαδή να μην απαιτείται η Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΔΕΠ) να έχει το σύνολο της κυριότητας της αιτούμενης έκτασης, αλλά τουλάχιστον το 55% αυτής στην περίπτωση των νέων επιχειρηματικών πάρκων. Το ποσοστό αυτό παραμένει στην περίπτωση των λεγόμενων επιχειρηματικών πάρκων εξυγίανσης, των πάρκων δηλαδή που θα αναπτυχθούν στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις. Αντιδράσεις προκαλεί το νομοσχέδιο και στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών (ΠΑΣΕΒΙΠΕ), ο οποίος κατηγορεί την κυβέρνηση ότι με το νομοσχέδιο η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ γίνεται ο απόλυτος κυρίαρχος εις βάρος των εγκατεστημένων στις ΒΙΠΕ επιχειρήσεων.

Όπως σημειώνει η Καθημερινή, τα κίνητρα για την ίδρυση Ε.Π., αλλά και για τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε αυτά είναι τα ακόλουθα:

Η σύσταση της ΕΑΔΕΠ απαλλάσσεται από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.

Κάθε σύμβαση αγοραπωλησίας, δωρεάς έκτασης, σύστασης δικαιώματος επιφανείας, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, εισφοράς ακινήτων προς την ΕΑΔΕΠ για τον σκοπό της διασφάλισης έκτασης, από την ΕΑΔΕΠ ή από και προς επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί, πρόκειται να εγκατασταθεί ή να μετεγκατασταθεί εντός του Ε.Π. απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης και τον φόρο δωρεάς, αντιστοίχως.

Τίθενται συγκεκριμένα όρια αμοιβών και τελών για τη σύναψη ή μεταγραφή των παραπάνω δικαιοπραξιών.

Ο ΦΠΑ για τις ΕΑΔΕΠ αποτελεί μέρος του κόστους του έργου, καθώς και επιλέξιμη δαπάνη προς επιχορήγηση.

Το ποσό της εισφοράς σε χρήμα, με το οποίο συμμετέχει έκαστος ιδιοκτήτης πλην της ΕΑΔΕΠ στις δαπάνες για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και έργων υποδομής, αποτελεί παραγωγική δαπάνη και εντάσσεται στις εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.

Για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται εντός των Ε.Π. δεν απαιτείται έγκριση ή γνωστοποίηση εγκατάστασης.

Βιομηχανίες και εν γένει επιχειρήσεις που ανήκουν στη λεγόμενη κατηγορία Α2 (γνωστές παλαιότερα ως επιχειρήσεις μέσης όχλησης) θα επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε επιχειρηματικά πάρκα στην Αττική, κάτι που μέχρι τώρα απαγορευόταν, γεγονός που είχε συντελέσει στην ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων χωρίς άδεια ή με κατά παρέκκλιση αδειοδότηση στο λεκανοπέδιο. Στην Περιφέρεια Αττικής οι άτυπες συγκεντρώσεις μεγάλης κλίμακας είναι 15.

Οι επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται σε Ε.Π. απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου εισοδήματος για την υπεραξία που προκύπτει από την εκποίηση των ακινήτων και των λοιπών εγκαταστάσεών τους, κατά το μέρος που αντιστοιχεί στο κόστος μετεγκατάστασής τους.

Στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης των διαδικασιών ανάπτυξης Ε.Π., το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η έγκρισή τους θα διεκπεραιώνεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ασκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ). Οι γνωμοδοτήσεις από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και από το αρμόδιο Περιφερειακό Συμβούλιο για την έγκριση ανάπτυξης ενός Ε.Π. θα πρέπει να δίνεται εντός 30 ημερών από τη λήψη του σχετικού φακέλου και η σχετική απόφαση εντός 90 ημερών από τις γνωμοδοτήσεις. Το νομοσχέδιο προβλέπει, επίσης, ότι πλέον εντός των Ε.Π. θα μπορούν να εγκαθίστανται όχι μόνο μεταποιητικές δραστηριότητες αλλά και δραστηριότητες logistics, συνεργεία αυτοκινήτων, καθώς και αγροκτηνοτροφικές δραστηριότητες.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

18 − 7 =