αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΑποκαλύψεις για την Tripsta: Το ΔΣ είχε πάρει μεγάλο δάνειο παρά της ζημιές

Αποκαλύψεις για την Tripsta: Το ΔΣ είχε πάρει μεγάλο δάνειο παρά της ζημιές

Ενδιαφέροντα ευρήματα για τον όμιλο Tripsta, που ελέγχει τα διαδικτυακά πρακτορεία ταξιδίων Airtickets και Travelplanet24 και προχώρησε σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας στις 28 Ιουνίου 2018, περιέχουν οι οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2016. Τον ισολογισμό της Tripsta για το 2016, που παρουσιάζει σήμερα το Capital.gr, ενέκρινε η Γενική Συνέλευση, στις 4 Ιουλίου 2018, λίγες, δηλαδή, ημέρες μετά την ανακοίνωση για προσωρινή αναστολή λειτουργίας της εταιρείας.

Το δάνειο

Σύμφωνα με την έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή της εταιρείας ΣΟΛ, οι μέτοχοι και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Tripsta έλαβαν δάνειο ύψους 3,4 εκατομμυρίων ευρώ, κατά παράβαση του άρθρου 23α του Ν.2190/1920. Δάνεια, δηλαδή, της εταιρείας προς μέλη του διοικητικού συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού και νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρους “απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα”.

Ωστόσο, όπως παρατηρεί ο ορκωτός, στις “λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις”  περιλαμβάνεται ποσό  της τάξης των 3,4 εκατ. ευρώ που αφορά σε έντοκο δάνειο που καταβλήθηκε την χρήση του 2016 αλλά και σε προηγούμενες χρήσεις, σε μετόχους και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

“Παραμένει ακίνητο ως προς την αποπληρωμή του από την χρήση 2014 και εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 2190/1920” σημειώνεται.

Στο συγκεκριμένο ζήτημα αναφέρεται ο ορκωτός και στην οικονομική έκθεση του 2015. Σημειώνει ότι ποσό  περίπου 2 εκατ. ευρώ έχει δοθεί σε μετόχους και μέλη του δ.σ. ως δάνειο που παραμένει ακίνητο από την χρήση του 2014. Ωστόσο, στην οικονομική έκθεση του 2014, η ενότητα “βάση για γνώμη με επιφύλαξη” δεν περιέχει καμία αναφορά στο εν λόγω δάνειο.

Ο όμιλος Tripsta (όπου ενοποιείται η Airtickets) ήταν ζημιογόνος τις χρήσεις 2014 (-1,57 εκατ. ευρώ), 2015 (-3,5 εκατ.) και 2016 (-1,4 εκατ.). Ταυτόχρονα, τα ίδια κεφάλαια του ομίλου είναι αρνητικά, τόσο το 2016 (-11,3 εκατ.) όσο και το 2015 (-9,8 εκατ.), ενώ έχει ομολογιακό δάνειο της τάξης των 5,2 εκατ. ευρώ με έτος αποπληρωμής το 2018.

Γι’ αυτό, σύμφωνα με αναλυτές, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα η χορήγηση δανείου προς τα μέλη του δ.σ., “που παραμένει ακίνητο ως προς την αποπληρωμή του από την χρήση 2014”.

Το δ.σ. της εταιρείας με απόφαση του Μαΐου του 2013 και θητεία με ισχύ ως τις 30 Ιουνίου 2016, αποτελούσαν ο Κρίστοφ Καρλ Χάϊντς, ο Φίλιππος Μπρίνκμαν, ο Μάρκους Μπρίνκμαν, ο Β.Δαμιανός και η Αικ. Κυρίλη. Με  δύο αποφάσεις του Ιανουαρίου και του Οκτωβρίου 2014, στο δ.σ. προστέθηκαν δύο ακόμη μέλη, ενώ η σύνθεση γίνεται τετραμελής με απόφαση του Δεκεμβρίου 2016. Τελευταία φορά που καταγράφεται αλλαγή στη σύνθεση του δ.σ. ήταν στις 6 Ιουλίου 2018, οπότε τα μέλη μειώθηκαν σε τρία.

Τα επιμέρους μεγέθη

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα της Tripsta από την πώληση εισιτηρίων διαμορφώθηκαν σε 13,7 εκατ. ευρώ το 2016 και σε 14,8 εκατ. ευρώ το 2015, αντίστοιχα. Ωστόσο, τα έσοδα από εισιτήρια εμφανίζονται πολύ περισσότερα τις χρήσεις 2012, 2013 και 2014, πριν δηλαδή -τον Μάρτιο του 2015- η Travelplanet24 (νυν Tripsta) εξαγοράσει την Airtickets. Από 98,2 εκατ. ευρώ το 2012 εκτοξεύονται σε 207,5 εκατ. το 2013 και 269 εκατ. ευρώ το 2014. Σημειωτέον ότι η Tripsta, για τη χρήση του 2016, τοποθετεί την υπεραξία της Airtickets σε 6,7 εκατ. ευρώ, καθώς από το καταβληθέν τίμημα των 8,8 εκατ. ευρώ αφαιρείται η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράστηκαν (2,1 εκατ.).

Ο όμιλος και η εταιρεία κατά την χρήση του 2016 είχαν λειτουργικές ζημιές 0,9 εκατ. έναντι 4,8 εκατ. και 4,5 εκατ. της εταιρείας το 2015, αντίστοιχα. Το 2016 όμιλος και εταιρεία είχαν  καθαρές ζημιές 1,5 εκατ. ευρώ και 1,2 εκατ. ευρώ, από 3,5 εκατ. και 2,8 εκατ., αντίστοιχα του 2015.

Άξια αναφοράς, λόγω μεγέθους, είναι και η πώληση αγαθών και υπηρεσιών στην Tripsta net Srl που αντιστοιχεί σε 21,2 εκατ. ευρώ το 2016. Αλλά και η μεγάλη “ψαλίδα” των υπόλοιπών εσόδων-για τα οποία δεν παρέχεται πληροφόρηση- που τοποθετείται σε 5,6 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι μόλις 305,8 χιλ. ευρώ το 2015.

Για τη χρήση του 2016, η Tripsta τοποθετεί σε 12,4 εκατ. ευρώ την αξία κτήσης διαδικτυακών χώρων έναντι 7,7 εκατ. ευρώ το 2015. Η αύξηση αποδίδεται σε αναγνώριση αξίας domain του ομίλου στο οποίο αντιστοιχεί ποσό 4,7 εκατ. ευρώ. Δεν διευκρινίζεται όμως, εάν η εταιρεία δημιούργησε δικό της domain ή προχώρησε σε εξαγορά.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

four × 4 =