αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑνοικτό και τις Κυριακές το McArthurGlen

Ανοικτό και τις Κυριακές το McArthurGlen

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή επικυρώνεται υπουργική απόφαση για την προαιρετική λειτουργία του εμπορικού κέντρου στα Σπάτα και τις Κυριακές από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο, εκτός από τη Δεύτερη Κυριακή του Αυγούστου.

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία, με την προτεινόµενη διάταξη τροποποιείται η περ. β΄ της παρ. 1 Α του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 και προστίθεται στις περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, η περιοχή που βρίσκεται στο Επιχειρηµατικό Πάρκο Γιαλού-Άγιος Δημήτριος-Πύργος στον Δήμο Σπάτων της Περιφέρειας Αττικής.

Στην Αιτιλογογική έκθεση, σημειώνεται πως “η Πολιτεία οφείλει να βελτιστοποιήσει τις δυνατότητες µεγέθυνσης της τουριστικής δαπάνης και να μεριµνήσει, ώστε να πραγµατωθούν οι προοπτικές ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας, εντοπίζοντας τις δυνατότητες δηµιουργίας τουριστικού εισοδήµατος”.

Για την προώθηση αυτών των στόχων απαιτείται, όπως ανάφερεται, συνδυασμός κριτηρίων με τρόπο που οδηγούν στην οριοθέτηση περιοχών, οι οποίες παρουσιάζουν συνδυαστικά τρία κύρια χαρακτηριστικά:

(α) τοπική εγγύτητα προς τις κύριες πύλες εισόδου στην Επικράτεια, όπως αεροδρόμια και λιμάνια,          

(β) τουριστικό ενδιαφέρον, όπως αυτό τεκμηριώνεται από την ύπαρξη τουριστικών καταλυµάτων και υποδομών, πολιτιστικών μνημείων και άλλων σημείων ενδιαφέροντος και

(γ) ύπαρξη εντός αυτών ή σε εγγύτητα µε αυτές, τοπικών αγορών µε αυξηµένη λιανεµπορική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, η προσδιορισµένη περιοχή που βρίσκεται στο Επιχειρηματικό Πάρκο Γιαλού-Άγιος Δηµήτριος-Πύργος στο Δήμο Σπάτων της Περιφέρειας Αττικής συγκεντρώνει τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τον νομοθέτη, καθώς παρουσιάζει έντονη τουριστική κίνηση και η οικονομικοκοινωνική ζωή εξαρτάται σε μεγάλο βαθµό από τον κλάδο του τουρισμού κατά τη χρονική περίοδο Μαΐου- Οκτωβρίου.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι σύμφωνα µε το άρθρο 16 του ν. 4177/2013, η κατ’ εξαίρεση προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων κατά τις Κυριακές αφορά συγκεκριμένη περίοδο του έτους, που εκτείνεται από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο οπότε παρατηρείται η υψηλότερη τουριστική κίνηση σε όρους αεροπορικών αφίξεων από το εξωτερικό και τουριστική κατανάλωση κατά τη διάρκεια του έτους και εντεύθεν υποστηρίζεται ο νευραλγικός τομέας του Τουρισμού, η τόνωση και ενίσχυση του οποίου ως βασικού τοµέα της εθνικής οικονοµίας αποτελεί πρόδηλο σκοπό γενικού συμφέροντος.

Τονίζεται δε πως η προτεινόµενη νομοθετική ρύθμιση που αφορά στην προαιρετική λειτουργία των καταστηµάτων σε µία σαφώς προσδιορισµένη περιοχή, θεσμοθετείται κατ’ εξαίρεση και κατ’ αυτόν τον τρόπο, και προσδιορίζεται με ακρίβεια κατά χρόνο, και η κατ’ εξαίρεση επιτρεποµένη εργασία είναι πράγµατι πρόσφορη και αναγκαία για την εξυπηρέτηση του σκοπού της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, εξυπηρετούνται σκοποί δηµοσίου συµφέροντος σύμφωνα και με τη νομολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 18/2019, Τμ. Δ’), τηρουμένων των κριτηρίων της αρχής της αναλογικότητας.

Πηγή: Capital.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

10 − 8 =