αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑνοίγουν τα σύνορα της Ελλάδας για τους εργάτες γης από άλλες χώρες

Ανοίγουν τα σύνορα της Ελλάδας για τους εργάτες γης από άλλες χώρες

Ανοίγουν τα σύνορα για την έλευση στην Ελλάδα εργατών από τρίτες χώρες προκειμένου να δουλέψουν στις εγχώριες καλλιέργειες. Αυτό προβλέπει το 42ο άρθρο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην οποία όμως δεν προσδιορίζονται οι υγειονομικές προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα μπορούν να έρθουν στη χώρα εργάτες γης από την Αλβανία, κ.λπ.  Θέμα το οποίο θα αποσαφηνιστεί, όπως ανέφεραν στο Capital.gr παράγοντες του κλάδου των πυρηνοκάρπων φρούτων, μέσα στις επόμενες ημέρες. Οι παραγωγοί πυρηνόκαρπων φρούτων είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν αυτή τη χρονική στιγμή και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στις συγκεκριμένες καλλιέργειες, απασχολούνται ετησίως 7.000 “εισαγόμενοι” εργάτες γης. Το 95% εξ αυτών είναι Αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι παραδοσιακά ξεκινούν να έρχονται στη χώρα μετά το Πάσχα και παραμένουν μέχρι το τέλος της παραγωγής και της συγκομιδής.

Με βάση την ΠΝΠ εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, μπορεί να υποβάλλει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία.

Η αίτηση, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία και η ιθαγένεια του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, αποστέλλεται είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνοδεύεται από:

α) Παράβολο και αποδεικτικό καταβολής του, ύψους 100 ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται,

β) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι:

βα) θα απασχολήσει τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας για περίοδο απασχόλησης 20 τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία εισόδου στην ελληνική επικράτεια,

ββ) θα καταβάλει το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών,

βγ) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες,

βδ) θα εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τη σύναψη σύμβασης εργασίας, την οποία, λόγω έκτακτων αναγκών, αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του,

βε) θα παρέχει επαρκές κατάλυμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής.

Επίσης προβλέπεται πως οι υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, εκδίδουν εντός 2 εργάσιμων ημερών, συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων και την αποστέλλουν προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαβατηριακού Ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα των συγκεκριμένων πολιτών.

Πηγή: Capital.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

9 + 20 =