αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑνοίγει η πλατφόρμα επιδότησης καυσίμων- Πόσα χρήματα θα μπορεί να πάρει κάποιος

Ανοίγει η πλατφόρμα επιδότησης καυσίμων- Πόσα χρήματα θα μπορεί να πάρει κάποιος

Πριν το Πάσχα και κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την επιδότηση καυσίμων ύψους 35-55 ευρώ, εφόσον η πίστωση γίνει σε ψηφιακό πορτοφόλι ή 30-50 ευρώ, αν οι δικαιούχοι επιλέξουν την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η κλιμάκωση της επιδότησης συναρτάται με το εάν ο ιδιοκτήτης του οχήματος μένει στην ηπειρωτική ή τη νησιωτική Ελλάδα και αν κατέχει αυτοκίνητο ή μηχανάκι. Τα χρήματα μπορούν να αναλωθούν μόνο για αγορά καυσίμων, είτε αφορά βενζίνη, είτε πετρέλαιο -επιπρόσθετα της μείωσης στην τιμή κατά 15 λεπτά το λίτρο-, είτε υγραέριο και οι δικαιούχοι δεν μπορούν να τα «σηκώσουν» υπό μορφή μετρητών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά όχημα και ανά ιδιοκτήτη, αφορούν στην περίοδο Απριλίου-Ιουνίου και «σβήνουν» αν μείνουν αναξιοποίητα μετά το τέλος Ιουνίου.

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι φυσικά πρόσωπα -συμπεριλαμβάνονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες- φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως 30.000 ευρώ και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν στην κατοχή τους όχημα, μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο κατά πλήρη κυριότητα, συγκυριότητα ή leasing το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην έχει οφειλές για τέλη κυκλοφορίας.

Τα ποσά της ενίσχυσης κλιμακώνονται ως εξής:

  • 50 ευρώ για δικαιούχους – ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσικλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  • 40 ευρώ για δικαιούχους – ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσικλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα.
  • 35 ευρώ για δικαιούχους – ιδιοκτήτες μοτοσικλετών – μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και
  • 30 ευρώ για δικαιούχους – ιδιοκτήτες μοτοσικλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει πίστωση σε ψηφιακό πορτοφόλι, τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 5 ευρώ.

Η διαδικασία

Εντός των ημερών αναμένεται να ανοίξει ειδική πλατφόρμα στο gov.gr στην οποία οι δικαιούχοι θα εισέλθουν με τους προσωπικούς κωδικούς taxis. Στην εφαρμογή θα υπάρχουν δύο επιλογές. Είτε η έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είτε η πίστωση του χρηματικού ποσού στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Μετά τη συμπλήρωση και επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού τηλεφώνου και αριθμός του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού) γίνεται έλεγχος, εάν ο αιτών έχει στην ιδιοκτησία του όχημα ή μοτοσικλέτα, αν είναι ασφαλισμένο και εάν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας. Η διαδικασία μπορεί να γίνει και μέσω των ΚΕΠ ενώ κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα και μοτοσικλέτα – μοτοποδήλατο.

Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης του δικαιούχου και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, εκδίδεται η ψηφιακή χρεωστική κάρτα, η οποία παραμένει ενεργοποιημένη έως την 31η.7.2022, μετά την πάροδο της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει.

Εναπομείναν υπόλοιπο αυτού επιστρέφεται στο ελληνικό Δημόσιο και αποκλείεται η περαιτέρω αναζήτησή του από τον δικαιούχο. Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην πιστωτική ή χρεωστική κάρτα δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς καυσίμων και δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο εκτός των ανωτέρω ή η ανάληψή του.

Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης του δικαιούχου και εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, διαβιβάζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της παρ. 1 στο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό τα στοιχεία του δικαιούχου και, ιδίως, το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, καθώς και ο αριθμός του τραπεζικού του λογαριασμού.

200 ευρώ για τα ταξί

Όσον αφορά στους ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές ταξί, η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 15 Απριλίου στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ MybusinessSupport . Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της είναι οι επιχειρήσεις με κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 49.32 «Εκμετάλλευση ταξί» και 52.21.29.01«Υπηρεσίες οδηγού ταξί (μη εκμεταλλευτή)», όπως αυτοί ισχύουν κατά τη 17η Μαρτίου 2022, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

α) έχουν υποβάλει μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022, εφόσον υποχρεούνται,

β) έχουν υποβάλει, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών στο διάστημα από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 δεν απαιτείται τα ακαθάριστα έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός. Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Ιανουαρίου 2021 και έπειτα δεν ελέγχεται η προϋπόθεση της παρούσας περίπτωσης για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικoύ έτους 2020.

γ) δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ’ όλη την περίοδο αυτή,

δ) δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής ισχύος της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1200/2015 (Β’  2001) απόφαση (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

Πηγή: Euro2day.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

seventeen + fifteen =