αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΑνακοινώθηκε ο νέος κατάλογος του ΕΣΠΑ «Ερευνώ– Δημιουργώ – Καινοτομώ» μετά την εξέταση των ενστάσεων

Ανακοινώθηκε ο νέος κατάλογος του ΕΣΠΑ «Ερευνώ– Δημιουργώ – Καινοτομώ» μετά την εξέταση των ενστάσεων

Ανακοινώθηκε ο επικαιροποιημένος προσωρινός κατάλογος αποτελεσμάτων της Παρέμβασης ΙΙΙ της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Με την ανωτέρω απόφαση καλείται ο δυνητικός δικαιούχος του έργου Τ1ΕΔΚ-02991 (δεκτή ένσταση) να υποβάλει φάκελο δικαιολογητικών μέχρι την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018.

Διευκρινίζεται ότι, η παρούσα απόφαση ΔΕΝ επιφέρει αλλαγή στη χρηματοδότηση (ή μη) των υπολοίπων έργων της Παρέμβασης ΙΙΙ (πλην του έργου κωδικό Τ1ΕΔΚ-02991). Αλλάζει/οριστικοποιεί μεν τη βαθμολογική κατάταξη των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙΙΙ, όμως δεν επηρεάζει τη χρηματοδότηση των ήδη ενταγμένων οκτώ (8) έργων της Παρέμβασης ΙΙΙ (Απόφαση Ένταξης ΑΠ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 928/15.03.2018 -ΑΔΑ: ΩΩΡΜ4653ΠΣ-5ΔΥ).

Ούτε επηρεάζεται η απόρριψη (μη χρηματοδότηση) των υπολοίπων είκοσι εννέα (29) έργων της Παρέμβασης ΙΙΙ, τα οποία θεωρούνται πλέον οριστικά απορριφθέντα (Απόφαση Απόρριψης ΑΠ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 929/15.03.2018 -ΑΔΑ: 602Ξ4653ΠΣ-ΩΨΝ). Η απόφαση αφορά σε οριστική απόρριψη μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αξιολόγησης των ενστάσεων και ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ.

Δείτε τη σχετική απόφαση και όλη την λίστα εδώ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

seven − five =