αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑλλαγές στις κληρονομιές μετρητών από 1η Ιανουαρίου

Αλλαγές στις κληρονομιές μετρητών από 1η Ιανουαρίου

Δηλώσεις κληρονομιών αλλά και άτυπων γονικών παροχών και δωρεών χρημάτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων θα υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά από την 1η Ιανουαρίου 2023, μέσω της πλατφόρμας myProperty.

Ειδικότερα για τις χρηματικές δωρεές από τους γονείς στα παιδιά και τα εγγόνια με μεταφορά χρηματικών ποσών μέσω τραπεζικών λογαριασμών ή κατάθεση τραπεζικής επιταγής προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση επισύναψης δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την τραπεζική συναλλαγή με την ηλεκτρονική δήλωση.

Ο έλεγχος θα γίνεται στη συνέχεια, στη βάση των στοιχείων που αποστέλλουν οι τράπεζες, από την ΑΑΔΕ και εάν δεν επιβεβαιώνεται η τραπεζική συναλλαγή, τότε θα επιβάλλεται φόρος 10%-40% από το πρώτο ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας.

Σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η ΑΑΔΕ:

  • Για δηλώσεις που υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής myProperty και αφορούν χρηματικές δωρεές/γονικές παροχές, οι οποίες πραγματοποιούνται με μεταφορά χρηματικών ποσών ή κατάθεση τραπεζικής επιταγής μεταξύ αμιγώς ημεδαπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή με μεταφορά χρηματικών ποσών μεταξύ ημεδαπού και αλλοδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, δεν απαιτείται η επισύναψη δικαιολογητικών για την απόδειξη της τραπεζικής συναλλαγής.
  • Στις περιπτώσεις αυτές, στο τέλος κάθε μήνα η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ καταρτίζει συγκεντρωτικές καταστάσεις των χρηματικών δωρεών/γονικών παροχών, για τις οποίες υποβλήθηκαν δηλώσεις τον συγκεκριμένο μήνα. Τις καταστάσεις αυτές αποστέλλει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα την 5η εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος του μήνα, με αίτημα την επιβεβαίωση των σχετικών τραπεζικών συναλλαγών.
  • Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να απαντήσουν επί του αιτήματος εντός προθεσμίας 15 ημερών από τη λήψη των καταστάσεων.
  • Στις περιπτώσεις αυτές, ο φορολογούμενος οφείλει να φυλάσσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για όσο χρονικό διάστημα η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης προσδιορισμού του φόρου και να τα επιδείξει σε αυτήν όταν και εφόσον του ζητηθούν.
  • Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ψηφιακά αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης δωρεάς/γονικής παροχής και ελέγχει την ακρίβεια των δηλούμενων και τη συνδρομή των τυχόν προϋποθέσεων απαλλαγής, μέσα σε 60 ημέρες από την υποβολή της.
  • Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιώνεται η τραπεζική συναλλαγή, ο φορολογούμενος καλείται από το αρμόδιο τμήμα για την υποβολή των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών εντός πέντε εργάσιμων ημερών, μέσω της εφαρμογής myProperty. Εάν δεν προσκομιστούν τα δικαιολογητικά, τότε υπολογίζεται ο φόρος χωρίς αφορολόγητο όριο.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

four + eighteen =