αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΈφτασε (επιτέλους) η ώρα των ΕΣΠΑ: Δίνονται επιδοτήσεις σε 4.000 μικρές επιχειρήσεις

Έφτασε (επιτέλους) η ώρα των ΕΣΠΑ: Δίνονται επιδοτήσεις σε 4.000 μικρές επιχειρήσεις

Έως το τέλος Απριλίου αναμένεται, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στελέχη του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης, η οριστικοποίηση του προσωρινού καταλόγου των επιλαχόντων επενδυτών για το πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».

Πρόκειται για ένα από τα προγράμματα που είχαν καταγραφεί καθυστερήσεις, ωστόσο τις προηγούμενες ημέρες οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου έκαναν «ένα βήμα εμπρός», ανακοινώνοντας και αναρτώντας τους πίνακες βαθμολογικής κατάταξης ανά περιφέρεια.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πίνακες βαθμολογικής κατάταξης ανακοινώθηκαν με τη ρητή επιφύλαξη της αξιολόγησης του προϋπολογισμού και των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων και περιέχουν μόνο τα αποτελέσματα του ελέγχου της τήρησης των τυπικών προϋποθέσεών τους. Συνεπώς, στο επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η αξιολόγηση του αιτούμενου προϋπολογισμού και των επιλέξιμων δαπανών τους, η οποία θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση του προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων, όπως σημειώνει το Euro2day.gr.

Οι υφιστάμενοι πίνακες παρουσιάζουν την τελική βαθμολογική κατάσταση των επενδυτικών σχεδίων ανά Ομάδα Περιφερειών και περιλαμβάνουν και τις δύο κατηγορίες δικαιούχων (υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις). Διευκρινίζεται ότι στους εν λόγω πίνακες αναφέρονται τα αποτελέσματα του ελέγχου τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων μόνο των επενδυτικών σχεδίων (με βάση τον αιτηθέντα προϋπολογισμό), τα οποία μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν με βάση τον αρχικό προϋπολογισμό της πρόσκλησης και όχι με τον συμπληρωματικό που ανακοινώθηκε μόλις την περασμένη Τετάρτη.

Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι μετά και την ανακοίνωση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση περί της αύξησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της δράσης κατά 112 εκατ. ευρώ, θα ελεγχθεί η τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων και για τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία δεν εμφανίζεται η ένδειξη “ΝΑΙ ή ΟΧΙ” στην τελευταία στήλη και μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέχρι εξαντλήσεως των ορίων του νέου διαθέσιμου προϋπολογισμού που θα οριστεί για κάθε ομάδα Περιφέρειας.

Η αύξηση του προϋπολογισμού στην πράξη σημαίνει ότι θα διπλασιαστούν τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, πλέον ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στα 243,3 εκατ. ευρώ έναντι 131,3 εκατ. ευρώ που ήταν ο αρχικός, με αποτέλεσμα να διπλασιάζονται οι ωφελούμενοι από 2.073, βάσει του αρχικού προϋπολογισμού, σε 3.971 βάσει και του πρόσθετου.

Υπενθυμίζουμε ότι η αύξηση του προϋπολογισμού αποτέλεσε και αίτημα της αγοράς. Γι΄αυτό και ο προσωρινός κατάλογος των δυνητικών δικαιούχων αναμένεται να ανακοινωθεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των προϋπολογισμών και των αντίστοιχων επιλέξιμων δαπανών. Μετά τη σύνταξη του προσωρινού καταλόγου θα ακολουθήσει η διαδικασία κατάθεσης των φυσικών φακέλων, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι δικαιούχοι.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Πληροφόρησης Κοινού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ, στο τηλέφωνο 801 11 36300 (www.antagonistikotita.gr/epanek και e-mail: infoepan@mou.gr).

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο