αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΈρχονται χρηματοδοτήσεις έως 100.000 ευρώ σε ομάδες αγροτών και κτηνοτρόφων μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Έρχονται χρηματοδοτήσεις έως 100.000 ευρώ σε ομάδες αγροτών και κτηνοτρόφων μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Χρηματοδοτήσεις έως 100.000 ευρώ σε ομάδες αγροτών και κτηνοτρόφων προσφέρει το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Το κύριο γνώρισμα της επιμέρους δράσης του ΠΑΑ, («Μέτρο 9 – Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών»), είναι το υψηλό ποσοστό απλοποιημένων διαδικασιών. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά στο workenter αρμόδιες πηγές, «δεν υπάρχουν καν επιλέξιμες δαπάνες», γεγονός το οποίο προσδίδει στο Μέτρο χαρακτηριστικά «δώρου».

Βασική προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση είναι οι δικαιούχοι να έχουν, ήδη, συγκροτήσει ομάδα. Οι ομάδες αυτές πρέπει να έχουν «αναγνωριστεί επίσημα σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 397/18235/2017 ΥΑ (Β΄ 601), όπως ισχύει, μετά τη δημοσίευση του ν. 4384/2016 και ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής (2003/361/ΕΚ) (Παράρτημα Ι) με σκοπό σύμφωνο με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Καν. 1305/2013».

Η οικονομική στήριξη για τη σύσταση των νέων ομάδων παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών χορηγείται σε ετήσια βάση με τη μορφή της κατ΄ αποκοπήν ενίσχυσης. Πρόκειται, ουσιαστικά, για ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης του αιτήματος στήριξης.

Πρακτικό παράδειγμα: Αν μια ομάδα παραγωγών αποτελείται από δέκα αγρότες και η ομάδα αυτή αποσπάσει 100.000 ευρώ, το κάθε μέλος της ομάδας θα πάρει 10.000 ευρώ το χρόνο / 833 ευρώ το μήνα. Αν πρόκειται για κτηνοτρόφους, (5 μέλη), τότε το κάθε μέλος μπορεί να κερδίσει 20.000 ευρώ το χρόνο / 1.666 ευρώ το μήνα.

Τραπεζικός δανεισμός

Η εγκριτική απόφαση που θα λάβουν οι ομάδες παραγωγών ή κτηνοτρόφων μπορούν να λειτουργήσουν ως εγγύηση για τραπεζικό δανεισμό, «ώστε ο αγρότης να διπλασιάσει ή να τριπλασιάσει το κεφάλαιο της επιδότησης που θα πάρει», όπως ανέφεραν στο workenter τραπεζικοί παράγοντες. Ιδιαίτερη έμφαση σε προγράμματα ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα δίνει η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία και διαθέτει ειδικά τμήματα ενημέρωσης των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Αιτήσεις

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης ξεκίνησε στις 8 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται στις 7 Μαΐου*.

*Οι αιτήσεις υποβάλλονται, μέσω του ΠΣΚΕ. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών επισυνάπτει στο ΠΣΚΕ ένα ηλεκτρονικό έντυπο (pdf) με σφραγίδα και υπογραφή, στο οποίο δηλώνει ότι ο ίδιος αναλαμβάνει την ευθύνη της υποβολής της παρούσας αίτησης στήριξης.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

nineteen − eighteen =