αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΈρχονται οι μόνιμες άδειες online τζόγου

Έρχονται οι μόνιμες άδειες online τζόγου

Με τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου να στηρίζεται και στην ανταλλαγή δεδομένων, βάσει συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών, μεταξύ των παρόχων και της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), η Αρχή προχώρησε, πρόσφατα, στην έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για τη μέθοδο που θα υιοθετηθεί προκειμένου να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη αμφίδρομη διαδικασία.

Τι αφορά το συγκεκριμένο βήμα που φέρνει τη χορήγηση μόνιμων αδειών, επταετούς διάρκειας, πιο κοντά στη γραμμή εκκίνησης; Τον προσδιορισμό, μέσω δημόσιας διαβούλευσης που θα ολοκληρωθεί στις 25 Σεπτεμβρίου, των τεχνικών προδιαγραφών επί των μοντέλων δεδομένων προς αποθήκευση στα συστήματα «Safe» των κατόχων άδειας και του περιεχομένου των αναφορών στο περιβάλλον απομακρυσμένης πρόσβασης της ΕΕΕΠ στα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα των κατόχων άδειας. Οι παραπάνω φράσεις είναι, σε μεγάλο βαθμό, δυσνόητες από τους περισσότερους, αλλά αντιπροσωπεύουν την «αρχιτεκτονική» του συστήματος βάσει του οποίου θα διεξάγεται απρόσκοπτα και με πλήρη ασφάλεια ο online τζόγος, στην εποχή της οριστικής αδειοδότησης. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα οι πάροχοι διαδικτυακών παιγνίων λειτουργούν βάσει του νόμου 4002/2011 που ορίζει μια μεταβατική περίοδο λειτουργίας, ωσότου χορηγηθούν οι οριστικές άδειες.

Στο νέο καθεστώς λειτουργίας, ο πάροχος υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου έχει την υποχρέωση να υλοποιήσει το ενδιάμεσο σύστημα ελέγχου και την πύλη ελέγχου σε πραγματικό χρόνο (Gateway). Το ενδιάμεσο σύστημα ελέγχου έχει ως κύριες λειτουργίες τη συλλογή των δεδομένων από την κεντρική πλατφόρμα του παρόχου, την ασφάλεια των δεδομένων αυτών (ακεραιότητα, αυθεντικότητα, εμπιστευτικότητα, διαθεσιμότητα) και την οριστική αποθήκευσή τους στη διάταξη ασφαλούς αποθήκευσης (Safe). Με άλλα λόγια, ο τρόπος «επικοινωνίας» και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των συστημάτων των παρόχων και της ΕΕΠΠ θα στηριχθεί σε συγκεκριμένες προδιαγραφές και μοντέλα που θα προσδιορίσουν οι εμπλεκόμενες πλευρές μέσω της δημόσιας διαβούλευσης.

Η ολοκλήρωση του αμιγώς αυτού τεχνικού σκέλους, που αποτελεί, κατά βάση, υπόθεση των μηχανικών Πληροφορικής, φέρνει ακόμη πιο κοντά το ποντάρισμα για την απόκτηση των μόνιμων αδειών από την ΕΕΠΠ, διαδικασία που δεν προβλέπει τη διεξαγωγή διαγωνισμού. Προς την κατεύθυνση αυτή, πριν από περίπου μία εβδομάδα, η Αρχή είχε δημοσιοποιήσει την οδηγία 01/2020 βάσει της οποίας καθορίζεται το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάθεσης της εγγυητικής επιστολής, αξίας 500.000 ευρώ, που απαιτείται για την απόκτηση καθεμιάς από τις δύο ειδών άδειες. Αφορούν, δηλαδή, το διαδικτυακό στοίχημα (τύπου Α), που συνοδεύεται με την καταβολή τιμήματος ύψους 3 εκατ. ευρώ, και για τα online τυχερά παίγνια, τύπου Β (π.χ. πόκερ, μπλακ τζακ), που αντιστοιχεί σε τίμημα 2 εκατ. ευρώ. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί τη χορήγηση μιας άδειας για καθέναν από τους δύο τύπους, και αν επιτευχθεί ο στόχος του υπουργείου Οικονομικών για έσοδα 75 εκατ. ευρώ, τότε θα αποκτήσουν άδειες συνολικά 15 σχήματα. Το ελληνικό Δημόσιο προσβλέπει σε έσοδα και από τη φορολόγηση με 35% επί των καθαρών κερδών των εταιρειών.

Πηγή: Καθημερινή

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

4 + thirteen =