αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΈρχεται online παρακολούθηση των πλοίων από τα Ελληνικά τελωνεία

Έρχεται online παρακολούθηση των πλοίων από τα Ελληνικά τελωνεία

Με στόχο τον περιορισμό του λαθρεμπορίου, η κυβέρνηση σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ προχωρούν στην ψηφιοποίηση των τελωνειακών υπηρεσιών και τη διασύνδεση όλων των αρμόδιων φορέων για την πλήρη και online παρακολούθηση της διακίνησης αγαθών σε όλα τα στάδια. Συγκεκριμένα, οι τελωνειακές υπηρεσίες θα μπορούν να ελέγχουν online όλα τα πλωτά μέσα, θα συνδεθούν (διαλειτουργικότητα) με πρεσβείες, διεθνείς οργανισμούς αλλά και οργανισμούς και φορείς που λειτουργούν στη χώρα, ακόμα και με τον ΕΦΚΑ.

Πρόκειται για το έργο “Ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών Τελωνειακών Υπηρεσιών”, ύψους 179,617 εκατ. ευρώ, που θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

– Παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους συναλλασσόμενους με τα ελληνικά τελωνεία και επανασχεδιασμό και ψηφιοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών με χρήση σύγχρονων τεχνολογικών δυνατοτήτων, καθώς και διαδικασιών που διέπονται από την Ευρωπαϊκή Κοινοτική νομοθεσία.

– Διαλειτουργικότητα με τα νέα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και άλλων φορέων του Δημοσίου τομέα.

– Βελτιωμένη αποτελεσματικότητα των τελωνειακών ελέγχων, με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και των δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση μέσων συμμόρφωσης.

– Διαχείριση αυξημένης επιβατικής κίνησης από τρίτες χώρες.

– Υποστήριξη διασυνοριακών ελέγχων.

– Αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

– Αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες και ενημερώσεις προς όφελος των πολιτών, επιχειρήσεων και δημόσιων υπηρεσιών, που συναλλάσσονται με την υπηρεσία.

– Ευέλικτη και αποδοτικότερη πρόσβαση σε αρχειοθετημένα έγγραφα.

– Ελαχιστοποίηση της ανάγκης διακίνησης έγχαρτων εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων εντός και εκτός ΑΑΔΕ.

– Βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας του φορέα στο εσωτερικό του και της εικόνας του προς εξωτερικούς φορείς, συναλλασσόμενους και Υπηρεσίες.

– Ψηφιοποίηση της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων κινητήρων σε πρεσβείες, σε διεθνείς οργανισμούς, ΝΑΤΟ κ.τ.λ. με συμψηφιστική ατέλεια.

– Ηλεκτρονικό βιβλίο αναγγελιών εφοδιασμών απαραίτητο για τις Επιστροφές Ε.Φ.Κ. καυσίμων σε δικαιούχα πλοία.

– Διαλειτουργικότητα με το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης πλωτού μέσου (Automatic identification system – AIS), το οποίο παρέχει αδιάλειπτα το στίγμα γεωγραφικού εντοπισμού του πλωτού μέσου και στοιχεία ταυτοποίησης αυτού σύμφωνα με τα πρότυπα απόδοσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

– Διαλειτουργικότητα με συστήματα Κοινότητας λιμένων. Ανταλλαγή και αξιοποίηση δεδομένων με διαχειριστές ελευθέρων ζωνών, διαχειριστές λιμένων και αερολιμένων και άλλα συστήματα συναλλασσομένων που λειτουργούν στη χώρα και μπορούν να βοηθήσουν την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Τελωνειακής υπηρεσίας.

– Διαλειτουργικότητα με συστήματα παρακολούθησης εφοδιαστικών αλυσίδων (logistics), (π.χ. OpenMAINT, Shipping Easy), πλοίων σε ζωντανό (live) χρόνο (π.χ. Marine Traffic), διαλειτουργικότητα με βάσεις δεδομένων εμπορίου (π.χ. Uncomtrade).

Πηγή: Capital.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

18 − 13 =