αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΈρχεται το νέο taxis

Έρχεται το νέο taxis

Eπειτα από 26 χρόνια λειτουργίας των συστημάτων taxis και taxisnet η ΑΑΔΕ προχωρά σε ολικό λίφτινγκ των πληροφοριακών συστημάτων.

Το έργο, συνολικού ύψους 131,589 εκατ. ευρώ έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανακαμψης και προβλέπει την πλήρη καταγραφή του εισοδηματικού και περιουσιακού προφίλ των φορολογούμενων με τη δημιουργία ψηφιακού φακέλου για κάθε φορολογούμενο, όπως μεταδίδει η Καθημερινή. Θα ξεκινήσει η υλοποίηση του εντός του 2023, ενώ στο σύνολό του θα είναι έτοιμο και παραγωγικό εντός των επόμενων πέντε ετών.

Όπως προβλέπει το σχέδιο της διακήρυξης   του έργου, στις  δράσεις του νέου Taxis  περιλαμβάνονται :

  1.  Ψηφιακός φάκελος φορολογούμενου. Οι υπηρεσιες ηλεκτρονικές και μη, θα ψηφιοποιηθούν πλήρως και θα είναι διαθέσιμες  μέσω ποικίλων μέσων ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης χωρίς τη φυσική παρουσία του φορολογούμενου, παρέχοντας στους πολίτες διαχείριση και από «άκρο σε άκρο» ενημέρωση της πορείας των υποθέσεων τους.
  2. Online διασύνδεση με τρίτα ηλεκτρονικά συστήματα ώστε να  ενισχυθεί η διασύνδεση και δια λειτουργικότης με τρίτα συστήματα, όπως ηλεκτρονικής τιμολογήσεως ταμειακών μηχανών, ERP επιχειρήσεων, τράπεζες, με στόχο τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του εμπορίου και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης
  3. Προφίλ φορολογούμενου – ανάλυση συμπεριφορών. Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων μη συμμορφώσεως θα αξιοποιηθούν εργαλεία δημιουργίας προφίλ φορολογουμένων και υποθέσεων, μέθοδοι αποτιμήσεως  κινδύνου, και αναλύσεως συμπεριφορών, εκτεταμένες διασταυρώσεις, διαδικασίες ανταλλαγής δεδομένων με τρίτους φορείς καθώς και με άλλες χώρες.
  4. Υποστήριξη Ελέγχων και Επιτόπιων Ελέγχων. Θα περιλαμβάνει τις λειτουργικότητες οι οποίες θα υποστηρίζουν τις ελεγκτικές εργασίες που θα πραγματοποιούνται στα Ελεγκτικά Κέντρα. Θα υποστηρίζεται με δύο εκδοχές, μια για απομακρυσμένο έλεγχο και μια για επιτόπιο έλεγχο στον χώρο του φορολογούμενου. Οι λειτουργικότητες θα καλύπτουν όλο το εύρος των εργασιών, καθώς και της συλλογής και επεξεργασίας των απαραίτητων δεδομένων από συστήματα της ΑΑΔΕ και εξωτερικές πηγές, προκειμένου για την προετοιμασία, την πραγματοποίηση και την μετέπειτα επεξεργασία των ευρημάτων του ελέγχου από τα στελέχη της ΑΑΔΕ.
  5. Νέα ελεγκτικά κέντρα. Θα  υποστηριχθεί με πληροφοριακές υποδομές η δημιουργία ελεγκτικών κέντρων σε γεωγραφικό-περιφερειακό επίπεδο.
  6. Ανάλυση πληροφοριών – δεδομένων. Ανάπτυξη   μέσων και ικανότητας  για τη βελτίωση της ποιότητας και της ευχρηστίας τους με σκοπό την αξιοποίησης τους με εργαλεία αναλυτικής δεδομένων,
  7. Πόροι. Κοινά χρησιμοποιούμενοι πόροι θα αξιοποιούνται και θα επιδιώκεται η επαναχρησιμοποίηση των δομικών στοιχείων των λύσεων.
  8. Ανάλυση Κινδύνων. Θα περιλαμβάνει τη συγκρότηση προφίλ για διάφορες οντότητες. Τα προφίλ θα αρχικοποιηθούν και θα συντηρούνται αξιοποιώντας τις πιο κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους, αναλόγως την περίπτωση και τα προβλήματα στα οποία επιδιώκεται λύση. Η λειτουργικότητα αυτή πρέπει να μπορεί να αξιοποιεί ανάλυση και μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των υποκειμένων και να αναγνωρίζει ομοιότητες.
  9. Γνωστοποιήσεις – Κοινοποιήσεις, Συμμόρφωση, Ανάθεση και Διαχείριση Υποθέσεων. Η λειτουργικότητα αυτή αφορά στην ανάθεση υποθέσεων για διεκπεραίωση από στελέχη σε όλη την επικράτεια. Θα παρέχει διαχείριση και εποπτεία της κάθε υπόθεσης από «άκρο σε άκρο», καταγράφοντας δεδομένα από πλήθος συστημάτων και λειτουργιών, καθώς και τις ενέργειες των εμπλεκομένων που πραγματοποιούνται για την ολοκλήρωση της κάθε υπόθεσης.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

five × 2 =