αρχικηΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΈρχεται το δωρεάν WiFi σε 2.500 σημεία της Ελλάδας

Έρχεται το δωρεάν WiFi σε 2.500 σημεία της Ελλάδας

Στην δημιουργία 2.500 δωρεάν Wi-Fi Hotspots σε όλη τη χώρα, στοχεύει το έργο “WiFi4GR –Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο”, συνολικού προϋπολογισμού 18,425 εκατ. ευρώ με το δικαίωμα προαίρεσης και τον ΦΠΑ που προκηρύχθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Ειδικότερα, στόχος του διαγωνισμού είναι η δωρεάν παροχή ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω Wi-Fi Hotspots σε υπαίθριους ή και κλειστούς δημόσιους χώρους. Στο πλάισιο αυτό θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση 5.600 access points, τα οποία θα κατανεμηθούν σε περίπου 2.500 περιοχές ασύρματης – WiFi πρόσβασης, καθώς εκτιμάται στις περισσότερες περιοχές θα απαιτηθεί να εγκατασταθούν δύο access points.

Τα σημεία εγκατάστασης που θα επιλεγούν από τους Δήμους, θα συγκεντρώνουν ένα σύνολο από χαρακτηριστικά όπως η ιδιαίτερα υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση. Ενδεικτικά αναφέρονται: Χώροι συνάθροισης κοινού, αναμονής- μετακίνησης, εκδηλώσεων, σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Ο στόχος είναι η κατανομή σε όσο δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική έκταση.

Οι δεσμευτικές προσφορές αναμένονται στις 26 Μαρτίου. Το έργο θα εκτελεστεί μέσω Συμφωνίας – Πλαισίου με το μέγιστο τρεις φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές και στη συνέχεια θα συναφθούν πολλαπλές εκτελεστικές συμβάσεις. 

Στα πλαίσια του έργου οι ανάδοχοι θα πρέπει:

1. να εγκαταστήσουν και να παραδώσουν σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των σημείων ασύρματης πρόσβασης (access points), των Σημείων Συγκέντρωσης (ΣΣ), καθώς και του λοιπού απαιτούμενου εξοπλισμού σε κάθε μια από τις περιοχές που θα υλοποιηθεί περιοχή ασύρματης πρόσβασης όπως αυτές θα προσδιοριστούν στις προσκλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των εκτελεστικών συμβάσεων και όπως αυτές ενδεχομένως να επικαιροποιηθούν κατά την πρώτη φάση υλοποίησης των επιμέρους υποέργων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης

2. να εγκαταστήσουν και παραδώσουν σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των υποδομών (εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες κλπ) και υπηρεσιών όπως αυτά θα καθοριστούν κατά την υλοποίηση των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων

3. να παρέχουν υπηρεσίες παρακολούθησης και διαχείρισης του συνόλου του δικτύου και του εξοπλισμού για όλη τη διάρκεια του έργου

Φορέας χρηματοδότησης είναι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που θα χρησιμοποιήσει για το εν λόγω έργο πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Πηγή: Capital.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

three × five =