αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΈρευνα: Πόσοι εργοδότες θα κάνουν προσλήψεις στην Ελλάδα στο προσεχές μέλλον

Έρευνα: Πόσοι εργοδότες θα κάνουν προσλήψεις στην Ελλάδα στο προσεχές μέλλον

Σύμφωνα με την Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup που δημοσιεύτηκε σήμερα, 404 Έλληνες εργοδότες καταγράφουν αμετάβλητες προοπτικές προσλήψεων για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο. Με το 16% των εργοδοτών να προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 16% να προβλέπει μείωση και το 66% να μην αναμένει κάποια αλλαγή, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο 0%.

Στην έρευνα της ManpowerGroup για τη σφυγμομέτρηση της αναμενόμενης δραστηριότητας στην αγορά εργασίας κατά το Δ’ Τρίμηνο του 2020 συμμετείχαν 38.073 εργοδότες σε 43 χώρες και επικράτειες. Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν στην εξής ερώτηση: «Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεταβολή στο συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στον οργανισμό σας, στην περιοχή ευθύνης σας, κατά τους τρεις επόμενους μήνες, μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με το τρέχον τρίμηνο;»

Οι προθέσεις προσλήψεων εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, και κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σχεδόν οι μισοί Έλληνες εργοδότες (47%) αναμένουν να επιστρέψουν στα προ-COVID-19 επίπεδα προσλήψεων εντός των επόμενων 12 μηνών. Επιπλέον, όπως προκύπτει από την έρευνα το 66% των εργοδοτών θα προσφέρει στο ανθρώπινο δυναμικό την επιλογή να εργάζεται εξ αποστάσεως για κάποιο χρονικό διάστημα ή να έχει ευέλικτες / συμπιεσμένες ώρες εργασίας. Επίσης, το 53% θα προσφέρει στους υπαλλήλους του ευκαιρίες εκμάθησης / ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων καθώς και υπηρεσίες υγείας και ευεξίας.

«Οι ηγέτες του ανθρώπινου δυναμικού φαίνεται να έχουν μια ρεαλιστική άποψη για το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς αναμένουν ότι οι προθέσεις προσλήψεις θα έχουν θετικό πρόσημο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Παρόλο που η Ελλάδα βρίσκεται στη μέση του δεύτερου κύματος του COVID-19, η κρίση είναι υπό έλεγχο λόγω των άμεσων κυβερνητικών αντιδράσεων, της δημοσιονομικής στήριξης στην οικονομία και της συμμόρφωσης προς τους περιορισμούς. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά σημάδια ανάκαμψης παρατηρούνται στα Χρηματοοικονομικά και την Παροχή Υπηρεσιών, στην Πρωτογενή Παραγωγή και στον τομέα της Βιομηχανίας και Παραγωγής. Στον τομέα του Τουρισμού, η κατάσταση παραμένει ασταθής και οι προοπτικές είναι αβέβαιες. Ο κύριος στόχος για τους εργοδότες θα πρέπει να είναι η ασφαλής επιστροφή των εργαζομένων μετά το πέρας της θερινής περιόδου ακολουθώντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας και ξεκινώντας παράλληλα τη διαδικασία προετοιμασίας για τη νέα κανονικότητα στο χώρο εργασίας μετά την κρίση του COVID-19», δηλώνει ο Χαράλαμπος Καζαντζίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ManpowerGroup Ελλάδας.

Το ιστορικό των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα

Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας

Αύξηση του αριθμού των ατόμων που απασχολούν προβλέπουν οι εργοδότες σε έξι από τους επτά τομείς οικονομικής δραστηριότητας κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020. Οι ισχυρότερες αγορές εργασίας αναμένεται να καταγραφούν στον τομέα των Χρηματοοικονομικών και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και στον τομέα της Πρωτογενούς Παραγωγής (η Πρωτογενής Παραγωγή περιλαμβάνει τη Βιομηχανία Εξόρυξης, τη Γεωργία, τον Ηλεκτρισμός και το Φυσικό Αέριο και την Ύδρευση), όπου οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +12%. Αξιοσημείωτη βελτίωση αναμένεται και στον τομέα της Βιομηχανίας/Παραγωγής, με Προοπτικές της τάξης του +11%, ενώ οι εργοδότες στον τομέα των Λοιπών Υπηρεσιών (Οι Λοιπές Υπηρεσίες περιλαμβάνουν το Δημόσιος Τομέας, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και τις Μεταφορές & Επικοινωνίες) καταγράφουν επιφυλακτικά αισιόδοξες Προοπτικές της τάξης του +9%. Περιορισμένη αύξηση του εργατικού δυναμικού αναμένεται στον τομέα του Εμπορίου (Λιανική & Χονδρική), με Προοπτικές της τάξης του +5%, και στον τομέα των Κατασκευών, όπου οι Προοπτικές διαμορφώνονται στο +4%. Ωστόσο, οι εργοδότες του τομέα του Τουρισμού αναμένουν δυσοίωνες προθέσεις προσλήψεων, με Προοπτικές της τάξης του -11%.

Συγκρίσεις ανά μέγεθος οργανισμού

Σημειώνεται πως οι συμμετέχοντες εργοδότες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού: Οι Πολύ Μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 υπαλλήλους, οι Μικρές επιχειρήσεις με 10-49 υπαλλήλους, οι Μεσαίες επιχειρήσεις με 50-249 υπαλλήλους και οι Μεγάλες επιχειρήσεις με 250 ή περισσότερους υπαλλήλους.

Οι εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων αναμένουν υγιή αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020, καταγράφοντας Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +26%. Αύξηση του αριθμού απασχολουμένων αναμένεται και στις κατηγορίες των Μεσαίων και Μικρών επιχειρήσεων, με Προοπτικές της τάξης του +9% και +2% αντίστοιχα. Ωστόσο, οι εργοδότες των Πολύ Μικρών επιχειρήσεων αναμένεται να μειώσουν τον αριθμό απασχολουμένων, καταγράφοντας Προοπτικές της τάξης του -2%.

Οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται σε τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού σε σύγκριση με το Γ’ Τρίμηνο του 2020. Οι εργοδότες στις Μεγάλες επιχειρήσεις αναφέρουν σημαντική αύξηση 31 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές για τις Μεσαίες επιχειρήσεις εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 25 ποσοστιαίες μονάδες. Οι εργοδότες στις Μικρές επιχειρήσεις αναφέρουν επίσης βελτίωση 9 ποσοστιαίων μονάδων, αλλά οι Προοπτικές για τις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις αποδυναμώνονται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.

Διεθνείς Συγκρίσεις

Οι εργοδότες σε 22 από τις 43 χώρες και επικράτειες που συμμετείχαν στην έρευνα της ManpowerGroup, αναμένεται να αυξήσουν τον αριθμό των ατόμων που απασχολούν, στο διάστημα έως και το τέλος Δεκεμβρίου 2020.  Σε 16 χώρες και επικράτειες οι εργοδότες προβλέπουν ότι θα μειώσουν τον αριθμό των ατόμων που απασχολούν, ενώ σε πέντε αναμένεται αμετάβλητη δραστηριότητα προσλήψεων.

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2020, οι προοπτικές προσλήψεων βελτιώνονται σε 37 χώρες και επικράτειες, επιδεινώνονται σε πέντε, και παραμένουν αμετάβλητες σε μία. Οι εργοδότες σε 41 χώρες και επικράτειες καταγράφουν αποδυναμωμένα σχέδια προσλήψεων σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, με αμετάβλητη την κατάσταση σε μία και με βελτίωση σε άλλη μία – την Τουρκία. Οι ισχυρότερες αγορές εργασίας αναμένονται σε Ταϊβάν, Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, Ιαπωνία και Ελλάδα, ενώ οι πιο αδύναμες προθέσεις προσλήψεων καταγράφονται σε Παναμά, Κόστα Ρίκα, Νότιο Αφρική, Κολομβία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Αύξηση του αριθμού απασχολουμένων αναμένεται σε 13 από τις 26 χώρες της περιφέρειας Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική (ΕΜΕΑ) κατά το προσεχές τρίμηνο, ενώ οι εργοδότες σε οκτώ χώρες αναμένουν να μειώσουν το εργατικό δυναμικό τους, και σε πέντε χώρες σε αναμένουν καμία μεταβολή. Τα σχέδια προσλήψεων ενισχύονται σε 24 από τις 26 χώρες της περιφέρειας ΕΜΕΑ σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2020, αλλά αποδυναμώνονται σε 25 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Οι πιο ισχυρές προθέσεις προσλήψεων καταγράφονται σε Τουρκία, Ελλάδα και Πολωνία, ενώ η πιο αδύναμη προσδοκία προσλήψεων καταγράφεται από τους εργοδότες στη Νότιο Αφρική, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κροατία.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

fourteen + 9 =