αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΈκλεισε η «συμφωνία σωτηρίας» της Creta Farms- Τα 5 σημεία που θα κρίνουν τα πάντα

Έκλεισε η «συμφωνία σωτηρίας» της Creta Farms- Τα 5 σημεία που θα κρίνουν τα πάντα

Ένα βήμα πιο κοντά στην σωτηρία της είναι η Creta Farms. Όπως ανακοίνωσε η εταιρία, έκλεισε η συμφωνία «Standstill/MoU» μεταξύ της εταιρείας, των μετόχων και των εγγυητών, καθώς και των εκπροσώπων των τεσσάρων πιστωτριών τραπεζών ανακοίνωσε και επίσημα η Creta Farms.

Τα 5 σημεία- κλειδιά

Εξεύρεση επενδυτή: Η Εταιρεία θα πρέπει να αναθέσει άμεσα και το αργότερο έως την στις 31/07/2019 στην Ernst & Young τη διαδικασία εξεύρεσης νέου στρατηγικού επενδυτή όποιος θα εισέλθει στην Εταιρεία εισφέροντας νέα κεφάλαια. Η διαδικασία εξεύρεσης νέου επενδυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31/10/2019.

Τοποθέτηση CRO/Monitoring Trustee: Eνόψει του ότι δυνάμει της από 13/06/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τα καθήκοντά της οικονομικής διεύθυνσης Εταιρείας έχουν ανατεθεί στην εταιρεία PwC, η Eταιρεία θα πρέπει να προβεί άμεσα και το αργότερο έως την 31/07/2019 στην ανάθεση καθηκόντων CRO/Monitoring Trustee στην Ernst & Young με αντικείμενο εργασιών που θα συμφωνηθεί με τις Τράπεζες.

Μεταβίβαση σημάτων δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας: Το σύνολο των σημάτων και δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατεντών κλπ) που αφορούν στις δραστηριότητες της Εταιρείας θα πρέπει να μεταβιβαστούν άμεσα και το αργότερο έως την 31/07/2019 στην ίδια την Εταιρεία από την Novaplot (εταιρεία συμφερόντων των Βασικών Μετόχων).

Έρευνα από την Deloitte: Δεδομένου ότι Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε συνέχεια από τη 02/05/2019 απόφασής της περί αναστολής διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έχει αναθέσει στην ελεγκτική εταιρεία Deloitte να διερευνήσει περαιτέρω την διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας (forensic due diligence), τα αποτελέσματα της έρευνας της Deloitte θα πρέπει να γνωστοποιηθούν από την Εταιρεία προς τις Τράπεζες άνευ ουδεμίας καθυστερήσεως αφότου καταστούν διαθέσιμα.

Μη καταγγελία ΜΟΔ και MoU / Επαναφορά πιστοδοτικών ορίων: Με την υπογραφή της συμφωνίας «Standstill/MoU», οι Πιστωτές δεσμεύονται να επιδείξουν ανοχή και εύλογο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον μέχρι τις 30/10/2019) το οποίο θα απαιτηθεί για την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στην Εταιρεία ως προς την επέλευση των γεγονότων καταγγελίας υπό το ΚΟΔ και να απέχουν από την άσκηση και των σχετικών δικαιωμάτων τους εκ των συμβάσεων αυτών, καθώς και να ενεργοποιήσουν τα πιστοδοτικά όρια προεξόφλησης απαιτήσεων ή/και factoring εκ των σχετικών συμβάσεων μεταξύ των Πιστωτών και της Εταιρείας.

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

17 + 20 =