αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΈκθεση UBS: Αυτός είναι ο «νέος κόσμος» στον οποίο θα μπούμε το 2024

Έκθεση UBS: Αυτός είναι ο «νέος κόσμος» στον οποίο θα μπούμε το 2024

Στην έκδοση Year Ahead 2024, η βραβευμένη Διεύθυνση Επενδύσεων (Chief Investment Office – CIO) της UBS Global Wealth Management (GWM)[1] περιγράφει τι θα πρέπει να αναμένουν οι επενδυτές καθώς βαδίζουν προς έναν «νέο κόσμο», όπως πιθανότατα προμηνύεται. Σύμφωνα με την έκθεση, αυτός ο νέος κόσμος –ο οποίος καθορίζεται από οικονομική αβεβαιότητα και γεωπολιτική αστάθεια, αλλά και ριζικές τεχνολογικές αλλαγές– οδηγεί σε τρία βασικά συμπεράσματα για τη χρονιά που έρχεται.

Πρώτον, η ισχυρή οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά το έτος 2023 θα δώσει πιθανότατα τη θέση της σε βραδύτερο μεν, θετικό δε ρυθμό ανάπτυξης το 2024, ενώ η ευρωπαϊκή ανάπτυξη θα παραμείνει υποτονική και η Κίνα θα εισέλθει σε μια «νέα κανονική συνθήκη» βραδύτερης ανάπτυξης, η οποία ενδεχομένως να διακρίνεται από υψηλότερη ποιότητα. Δεύτερον, τον επόμενο χρόνο οι κεντρικές τράπεζες αναμένεται να ξεκινήσουν τους κύκλους μείωσης των επιτοκίων. Και τέλος, το 2024 η πολιτική θα διαδραματίσει προεξέχοντα ρόλο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις επικείμενες εκλογές στις Η.Π.Α. και τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και τους πολέμους.

Έχοντας τα άνωθι κατά νου, οι βασικές προτάσεις που διατυπώνονται στην εν λόγω έκθεση σχετικά με τις προοπτικές για το επόμενο έτος περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Διαχείριση ρευστότητας. Δεδομένου ότι τα επιτόκια αναμένεται να υποχωρήσουν το 2024, οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να περιορίσουν τα συνολικά ταμειακά υπόλοιπα και να αξιοποιήσουν ευκαιρίες βελτιστοποίησης των αποδόσεων, χρησιμοποιώντας καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας, χαρτοφυλάκια ομολόγων με διαφορετικές ληκτότητες (bond ladders) και δομημένες λύσεις.
  • Αγορά ποιότητας. Τα ποιοτικά ομόλογα αναμένεται να καταγράψουν ανατίμηση απόδοσης και κεφαλαίου, ενώ οι μετοχές με σταθερούς ισολογισμούς και βιώσιμα περιθώρια κέρδους βρίσκονται πιθανώς στην πλέον κατάλληλη θέση για να αποφέρουν κέρδη παρά την ασθενέστερη οικονομική ανάπτυξη.
  • Διαπραγμάτευση της διακύμανσης νομισμάτων και εμπορευμάτων. Δεδομένου ότι το δολάριο Η.Π.Α. αναμένεται να διατηρηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό σταθερό στα τρέχοντα επίπεδα και οι τιμές του πετρελαίου να κυμανθούν στο εύρος των 90–100 δολαρίων Η.Π.Α./βαρέλι, πολλές είναι οι ευκαιρίες που προσφέρουν οι τόσο οι στρατηγικές δημιουργίας απόδοσης όσο και εκείνες που παρέχουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να αγοράζουν συστηματικά νομίσματα σε επίπεδα χαμηλότερα των σημερινών.
  • Αντιστάθμιση κινδύνων αγοράς. Γεωπολιτική αβεβαιότητα σημαίνει ότι οι επενδυτές οφείλουν να προετοιμαστούν για μελλοντική μεταβλητότητα. Εκτός από τη διαφοροποίηση, οι επενδυτές δύνανται να προστατεύσουν περαιτέρω τα χαρτοφυλάκια από συγκεκριμένους κινδύνους μέσω των στρατηγικών διατήρησης κεφαλαίου, χρησιμοποιώντας εναλλακτικές λύσεις ή πραγματοποιώντας τοποθετήσεις σε πετρέλαιο και χρυσό.
  • Διαφοροποίηση με εναλλακτική πίστωση. Το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων και της αυξημένης μεταβλητότητας των τιμών και των ανοιγμάτων που προκάλεσαν τα υψηλά ισοζύγια χρέους παγκοσμίως υποστηρίζει διάφορες στρατηγικές πιστώσεων όπως, μεταξύ άλλων, τις στρατηγικές του αρμπιτράζ πιστώσεων και των μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων.

Ο Mark Haefele, Chief Investment Officer της UBS GWM, δηλώνει: «Βλέπουμε ότι το 2024 σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κόσμου. Και παρότι εύκολα αισθάνεται κανείς φόβο όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις, τρία πράγματα είναι αυτά που ενισχύουν οι περίοδοι αντιξοότητας όσον αφορά τις επενδύσεις – την αξία της παγκόσμιας διαφοροποίησης, την αρετή της υπομονής και, το σημαντικότερο, την ανθεκτικότητα του ανθρώπινου γένους».

Σενάρια για το επόμενο έτος

Βασική περίπτωση: Αρκετά ομαλή προσγείωση Σενάριο ανοδικής πορείας: Απογείωση
Τόσο οι μετοχές όσο και τα ομόλογα αναμένεται να καταγράψουν θετικές αποδόσεις για το 2024. Η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης των Η.Π.Α., η υποχώρηση του πληθωρισμού και οι προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα χαμηλότερες αποδόσεις, υποστηρίζοντας τις αποτιμήσεις των ομολόγων και των μετοχών, ενώ η απουσία σοβαρής ύφεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να είναι αρκετή για να έχουν οι εταιρείες τη δυνατότητα να συνεχίσουν την αύξηση της κερδοφορίας τους. Προσδοκάται ότι οι μετοχές θα σημειώσουν θετικές αποδόσεις και τα ομόλογα αμετάβλητες αποδόσεις. Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη δίνει ώθηση στην αύξηση των εταιρικών κερδών, στο επενδυτικό κλίμα και, σε τελική ανάλυση, στις τιμές των μετοχών. Αντιθέτως, η ανθεκτική ανάπτυξη και ο πληθωρισμός που κυμαίνεται σταθερά υψηλότερα από τον στόχο διατηρούν τις αποδόσεις των ομολόγων σε υψηλά επίπεδα ή τις ωθούν ακόμα ψηλότερα, με αποτέλεσμα τις αμετάβλητες αποδόσεις των ομολόγων.
Σενάριο καθοδικής πορείας: Ανώμαλη προσγείωση Εναλλακτικό σενάριο καθοδικής πορείας:

Ομολογιακή αυτοδικία

Οι μετοχές πιθανόν να παρουσιάσουν αρνητικές αποδόσεις και τα ομόλογα θετικές αποδόσεις. Η απότομη επιβράδυνση της ανάπτυξης –που πιθανώς απορρέει από την αθροιστική επίδραση των αυξήσεων των επιτοκίων που έχουν μέχρι στιγμής τεθεί σε εφαρμογή– έχει ως αποτέλεσμα μέτρια ή σοβαρή ύφεση. Το δυσάρεστο επενδυτικό κλίμα και οι προσδοκίες για σαφώς χαμηλότερα κέρδη συνεπάγονται τη μείωση των τιμών των μετοχών. Τα ομόλογα διατηρούν ικανοποιητική εικόνα, καθώς οι προσδοκίες για τα επιτόκια κατακρημνίζονται και οι επενδυτές αναζητούν «ασφαλή καταφύγια». Μετοχές και ομόλογα αναμένεται να βρεθούν σε δυσμενή κατάσταση. Οι αποδόσεις των ομολόγων συνεχίζουν την ανοδική πορεία τους, ενδεχομένως λόγω των φόβων σχετικά με τα υπερβολικά ελλείμματα προϋπολογισμού, τις υψηλότερες τιμές ενέργειας ή μια παρατεταμένη περίοδο πληθωρισμού σε επίπεδο ανώτερο του στοχευόμενου. Με βάση αυτό το σενάριο, οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων επηρεάζουν επίσης αρνητικά τις μετοχές, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια ωθούν προς τα κάτω τις εκτιμώμενες εύλογες αποτιμήσεις και επειδή ορισμένοι επενδυτές προβαίνουν σε ανακατανομή, αποσύροντας επενδύσεις από μετοχές προς όφελος των ομολόγων.

Τα «Πέντε D» που χρειάζονται προσοχή τη δεκαετία που διανύουμε

Οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας ήταν ευρείας κλίμακας και συχνά απροσδόκητες. Το ασυνήθιστο οικονομικό κράμα των σταθερά υψηλών επιπέδων πληθωρισμού και επιτοκίων που είχε να παρατηρηθεί εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια, και ταυτόχρονα τα προκλητικά χαμηλά ποσοστά ανεργίας και η ισχυρή ανάπτυξη, θέτουν το ερώτημα του κατά πόσον ο «νέος κόσμος» φέρνει επίσης μαζί του ένα νέο μακροοικονομικό καθεστώς. Η απάντηση στην ερώτηση αυτή θα καθοριστεί από τις εξελίξεις στα επονομαζόμενα «Πέντε D»: deglobalization (αποπαγκοσμιοποίηση), demographics (δημογραφικά στοιχεία), digitalization (ψηφιοποίηση), decarbonization (απανθρακοποίηση) και debt (χρέος).

Σύμφωνα με την έκθεση, οι επενδυτικές ευκαιρίες αξιοποίησης της αξίας και της ανάπτυξης τη δεκαετία που διανύουμε περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Επιλέγοντας τους ηγέτες μετά την ανατροπή. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που διανύουμε, ορισμένες από τις υψηλότερες αποδόσεις στις αγορές μετοχών αναμένεται να καταγραφούν μεταξύ των εταιρειών που είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, με σκοπό την ανάπτυξη των αγορών, την απομάκρυνση της καθεστηκυίας τάξης ή τη δραστική μείωση του κόστους. Η επιτυχής αναγνώριση αυτών των ηγετών μετά «την ανατροπή» είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση των μακροπρόθεσμων δυνατοτήτων του χαρτοφυλακίου.
  • Επίτευξη ανάπτυξης με ιδιωτικές αγορές. Οι διαχειριστές των ιδιωτικών αγορών αναμένεται ότι θα βρίσκονται στην κατάλληλη θέση για την παροχή κεφαλαίου, μέσω των επενδύσεων σε μετοχές και χρεωστικούς τίτλους, προκειμένου να υποστηρίξουν βασικούς τομείς ανάπτυξης όπως, μεταξύ άλλων, τη μετάβαση σε μια οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα, την υγειονομική περίθαλψη και τις υποδομές, καθώς και την Τεχνητή Νοημοσύνη και την ψηφιοποίηση. Ως εκ τούτου, η κατηγορία ενεργητικού προσφέρει ελκυστικές ευκαιρίες στους επενδυτές, προκειμένου να αποκτήσουν διαφοροποιημένη έκθεση σε μακροπρόθεσμες ευκαιρίες με αντάλλαγμα τη χαμηλότερη ρευστότητα.

Σενάρια για τη δεκαετία που διανύουμε

Η δεκαετία του ‘20: Μέτριος πληθωρισμός,

υψηλή ανάπτυξη

Ένας νέος θαρραλέος κόσμος: Αποπληθωρισμός, υψηλή ανάπτυξη
Οι παράγοντες ώθησης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τα υψηλά ποσοστά επενδύσεων που συνδέονται με την ψηφιοποίηση (Τεχνητή Νοημοσύνη), την απανθρακοποίηση και την άμυνα. Σε αυτό το σενάριο, οι προσδοκίες αφορούν την ισχυρή αύξηση των κερδών και τις ικανοποιητικές επιδόσεις των μετοχών, αλλά πιο υποτονικές αρχικές επιδόσεις από τα ομόλογα, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι πιθανοί παράγοντες ώθησης αυτού του σεναρίου περιλαμβάνουν τον προεξέχοντα ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης ή/και την επιστροφή προς την παγκοσμιοποίηση. Σε γενικές γραμμές, αυτό το σενάριο θα πρέπει να είναι ευνοϊκό τόσο για τις μετοχές όσο και για τα ομόλογα. Υπάρχουν πιθανότητες για ικανοποιητική αύξηση της κερδοφορίας με στόχο την υποστήριξη των μετοχών και προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια με στόχο την υποστήριξη των ομολόγων.
Μακροπρόθεσμη αναβίωση της στασιμότητας: Χαμηλός πληθωρισμός, χαμηλή ανάπτυξη Στασιμοπληθωρισμός: Υψηλός πληθωρισμός, χαμηλή ανάπτυξη
Οι πιθανοί παράγοντες ώθησης περιλαμβάνουν τους γηράσκοντες πληθυσμούς ή το ενδεχόμενο οι προοπτικές της Τεχνητής Νοημοσύνης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να μην ανταποκριθούν στις προσδοκίες. Αυτό το σενάριο θα μπορούσε να είναι αρχικά θετικό για τα ομόλογα, καθώς η χρηματοοικονομική καταστολή χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των διογκούμενων επιβαρύνσεων του χρέους. Οι πολλαπλασιαστές μετοχών μπορούν να υποστηριχθούν με την παροχή κινήτρων από την πλευρά των κεντρικών αγορών, ωστόσο οι εταιρείες θα μπορούσαν και πάλι να καταβάλλουν προσπάθειες αύξησης των κερδών. Οι παράγοντες ώθησης αυτής της τάσης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την αποπαγκοσμιοποίηση, τις γεωπολιτικές εντάσεις και την κλιματική αλλαγή. Οι πολεμικές συρράξεις ή τα καιρικά φαινόμενα θα μπορούσαν να μειώσουν τις συνολικές προμήθειες, ενώ η φορολόγηση των συναλλαγών ή των εκπομπών άνθρακα θα σήμαινε υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Σε αυτό το σενάριο, τόσο τα ομόλογα όσο και οι μετοχές αναμένεται να σημειώσουν απογοητευτική απόδοση (σε πραγματικούς όρους τουλάχιστον), καθώς οι προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια και οι προκλήσεις της πραγματικής αύξησης των κερδών επηρεάζουν αρνητικά τις επιδόσεις. Οι ονομαστικές αποδόσεις των μετοχών θα μπορούσαν να είναι, παρόλα αυτά, θετικές.

[1] Winner “Best Chief Investment Office in Private Banking” – PWM | The Banker Global Private Banking Awards 2023

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

3 + five =