αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΆνοιξαν οι αιτήσεις για να δημιουργήσεις cluster καινοτομίας στην Αθήνα- Με χρηματοδότηση ως 1,2 εκατ. ευρώ

Άνοιξαν οι αιτήσεις για να δημιουργήσεις cluster καινοτομίας στην Αθήνα- Με χρηματοδότηση ως 1,2 εκατ. ευρώ

Στη δημιουργία 10 -12 clusters καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της «Γαλάζιας» Οικονομίας, της Δημιουργικής Οικονομίας και της Οικονομίας των Αναγκών, στοχεύει το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Προώθηση της Επιχειρηματικότητας μέσω της Δημιουργίας Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» συνολικού προϋπολογισμού 6,6 εκατ. ευρώ που θα υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Αττικής.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων, αρχίζει σήμερα 9 Οκτωβρίου και θα παραμείνει ανοικτή έως και τις 11 Ιανουαρίου 2019.

Η δημιουργία των clusters καινοτομίας, θα ανατεθεί σε νομικές δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες οι οποίες, βάσει των αιτήσεων που θα υποβάλλουν, θα μπορούν να αποδείξουν ότι είναι ικανές να συστήσουν συνεργατικούς σχηματισμούς και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν ή να μεταφέρουν υπηρεσίες – γνώση στις επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς του συνεργατικού σχηματισμού.

Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση, είναι ότι θα έχουν διασφαλίσει τη συμμετοχή στο cluster τουλάχιστον πέντε μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και τουλάχιστον ενός οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσης.

Στη σύσταση των clusters, μπορούν να συμμετέχουν και τα ανεξάρτητα μέρη – εταίροι με συντονιστικό ρόλο, όπως επιχειρήσεις, επιμελητήρια, σύνδεσμοι και ενώσεις επιχειρήσεων, οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, σωματεία και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, συναφείς οικονομικοί παράγοντες.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 300.000 έως 1,2 εκατ. ευρώ και το μέγιστο ύψος της επιδότητης φθάνει το 55% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Στις επιλέξιμες προς χρηματοδότηση, περιλαμβάνονται δαπάνες για κτίρια, για μηχανολογικό εξοπλισμό κ.ο.κ. αλλά και λειτουργικές δαπάνες.

Όπως προαναφέρθηκε, στα clusters μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας, της Δημιουργικής Οικονομίας και της Οικονομίας των Αναγκών.

Ανά τομέα, περιλαμβάνονται οι εξής δραστηριότητες:

1. Γαλάζια Οικονομία

– Μεταφορές και Logistics (θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές, άλλες βοηθητικές δραστηριότητες μεταφοράς, ενοικίαση εξοπλισμού μεταφορών)

– Υπηρεσίες, υλικά και παραγωγή προϊόντων συσχετιζόμενα με την γαλάζια οικονομία (γιότ – κρουαζιέρα)

2. Δημιουργική Οικονομία

– Δημιουργική Βιομηχανία, Ψυχαγωγικές, Πολιτιστικές και Αθλητικές Δραστηριότητες (κινηματογραφικές δραστηριότητες βίντεο, πολυμεσικό ψηφιακό περιεχόμενο, gamification, πολιτιστικών και τουριστικών εφαρμογών)

– Κοσμήματα και πολύτιμα μέταλλα (κατασκευή κοσμημάτων και σχετικών κομματιών)

– Media και Publishing (εκτύπωση και συναφείς δραστηριότητες με την εκτύπωση, αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων)

– Τουρισμός και Φιλοξενία (δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και επιχειρήσεων, δραστηριότητες παροχής τουριστικής βοήθειας)

– Ένδυση, διανομή, υποδήματα

– Κατασκευές (αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών)

– Έπιπλο

3. Οικονομία των Αναγκών

– Φαρμακευτικά προϊόντα (παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, χημικών προϊόντων για ιατρικούς σκοπούς και βοτανικών προϊόντων)

– Ιατρικές συσκευές – Νοσοκομεία -Υπηρεσίες υγείας

– Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (ενδιάμεσοι νομισματικοί οργανισμοί)

– Τηλεπικοινωνίες (συντήρηση και επισκευή λογιστικών μηχανών και εξοπλισμού πληροφορικής)

– Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο (παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου)

– Χαρτί

– Εξειδικευμένα Αγροτικά Προϊόντα

– Χημικά Προϊόντα

– Εκπαίδευση και Δημιουργία Γνώσης (εκπαίδευση ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες)

– Βιομηχανία μεταλλικών προϊόντων

Πηγή: Euro2day.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

19 + 13 =